Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Füsioloogilised ohutegurid

Ergonoomika

Viimati uuendatud: 09.01.2019


Ergonoomika, ka ergonoomia on teadus inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest ja -keskkonnast ning tegeleb töö, töövahendite ja -tingimuste kohandamisega töötajale võimalikult sobivaks.

Ergonoomika jaguneb:

  • Füüsiline ehk kehaline ergonoomika on seotud inimese anatoomiliste, antropoloogiliste ja füsioloogiliste tunnustega ning füüsilise aktiivsusega. Füüsiline ergonoomika tegeleb näiteks tööasendite, materjalide käsitsemise, korduvliigutuste ning töökoha korraldusega.
  • Kognitiivne ehk tunnetuslik ergonoomika on soetud vaimsete protsessidega, nagu näiteks taju, mälu, reaktsioon ja motoorne mälu, mis kõik mõjutavad inimese ja ümbritseva keskkonna koostoimet. Kognitiivne ergonoomia tegeleb näiteks vaimse töökoormuse, otsuste vastuvõtmise protsessi, usaldatavuse ja tööstressiga.
  • Organisatsiooniline ergonoomika on seotud suhtlemise, meeskonna ressursside organiseerimise, töö ja tööaja kujundamise, meeskonnatööga, osaluse kujundamise, koostööga, organisatsiooni kultuuriga, virtuaalsete organisatsioonide ja kaugtööga.

Ergonoomika rakendamine töökeskkonnas on vajalik nii tööõnnetuste kui ka tööga seotud haigestumiste ennetamiseks. Ergonoomiliste töövõtete ja töövahendite kasutamine ning töö, töökoha ja töökorralduse kohandamine töötajale võimalikult sobivaks suurendab töötaja tööviljakust ning tagab tema töövõimelisuse.

Ergonoomid on töötervishoiuspetsialistid, kes disainivad ja hindavad tööülesandeid, ameteid, tooteid, organisatsioone, keskkondasid ja süsteeme, et muuta need inimesele nii soodsaks kui võimalik ning viia kooskõlla inimese vajaduste, võimete ja piirangutega. Ergonoom peab oma tööd tehes võtma arvesse füüsilisi, kognitiivseid, sotsiaalseid, organisatoorseid, keskkonna- ja muid asjakohaseid tegureid.

Töötervishoiuteenuse osutajad (sealhulgas ergonoomid) on registreeritud Terviseametis.

Külastusi 9557, sellel kuul 9557

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks