Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Füüsikalised ohutegurid

Valgustus

Viimati uuendatud: 11.01.2021


Valgustus töökohal peab olema piisav ning ei tohi töötajat pimestada. Valguse räigust kutsuvad esile nägemisvälja liigheledad alad. See võib avalduda kas ebamugavusräigusena, pimestusräigusena või läikivate pindade peegeldusest tingitud räigusena. Pimestusräigus võib põhjustada tööõnnetusi, vigu tehnoloogilises protsessis ja väsimust. Valgus peab olema suunatud nii, et ei tekiks häirivaid varje. Vältima peab heleduste suuri erinevusi töötaja liikumisel ühest ruumist või ruumiosast teise ning valgusallikast lähtuva valgusvoo värelust.

Töökohtadel piisava valgustustiheduse tagamine on tööandja kohustus. Mittepiisav valgustustihedus võib põhjustada tööõnnetusi, silmade väsimist ja nägemise halvenemist. Ülemäärane valgustustihedus, ere valgus ja mittekohase spektriga valgusallikas võivad samuti põhjustada silmade väsimist, nägemise halvenemist ja üldist väsimust, aga ka tööõnnetusi.

Kui töökoha valgustuse osas on juhindutud standardi EVS-EN 12464-1 «Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus» 1. osast «Sisetöökohad», eeldatakse, et töökoha sisevalgustuse nõuded on täidetud. Vajadusel tuleb töökoha valgustatust suurendada vastavalt töötaja eale või terviseseisundile.

Tekkiva valguse hulk väheneb valgusallika vananedes. Valguse hulka vähendavad valgusallika kulumine, määrdunud valgusti, määrdunud seinapind, määrdunud peegeldus ja peegeldusvastased seadmed. Kehv taustvalgustus ja kohtvalgustuse puudumine põhjustavad vale tööasendi ja väsimuse ning vähendavad töö kvaliteeti ja tootlikkust.

Taustvalgustus peab tagama valguse ühtlase leviku üle kogu ruumi. Valguse intensiivsus peab sobima töö iseloomuga. Väikeste osakeste või komponentidega töö nõuab intensiivsemat valgustust. Ruumi värvilahendus on samuti oluline - põrandad, seinad ja laed peaksid olema heledates toonides. 

Sisetöökohtade valgustustihedust tuleb mõõta tööülesannete täitmise alal. Valgustustiheduse mõõtmine ettevõttes peaks olema korraldatud perioodiliselt vastavalt projekti koostaja või valgustusspetsialisti soovitustele, aga ka töötajate kaebuste korral. Kontrollida tuleb valgustustiheduse vastavust hooldeväärtustele.

Ettevõtte töökeskkonnaspetsialist, kes on saanud vastava koolituse, võib ise mõõtavahendiga kontrollida valgustustihedust.

Töökeskkonna riskianalüüsi korraldamisel läbiviidav sisetöökohtade valgustusttiheduse mõõtmine peab toimuma akrediteeritud mõõtelabori teenuseosutajaga. Sisetingimustes on soovitatav valgustustihedus liikumisaladel ja koridorides 100 lx, treppidel ja laadimisplatvormidel 150 lx. Välistingimustes on soovitatav valgustustihedus vaid jalakäijatele ette nähtud kõnniteedel 5 lx, sõidukite liikumisalal 20 lx ning jalakäijate ülekäiguteedel ning peale- ja mahalaadimispaikadel 50 lx.

 

Külastusi 11386, sellel kuul 11386

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks