Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Keemilised ohutegurid

Radoon

Viimati uuendatud: 25.09.2017


Radoon on õhust raskem värvitu ja lõhnatu kõrgradioaktiivne gaas. Radoon tekib uraani lagunemisel, mistõttu teda esineb rohkem piirkondades, kus pinnase uraanisisaldus on suurem. Radooni leidub enamus pinnasetüüpides.

Radoonisisaldus hoone siseõhus on otseses seoses radoonikontsentratsiooniga pinnaseõhus. Eriti suureneb radoonisisaldus hoone siseõhus siis, kui õhuliikumiskiirus on madal, mis lubab radoonil ruumidesse koguneda, kontsentratsioonilt suureneda.  Radoon on ohuteguriks kõikidele hoonetele: nii uutele kui vanadele, keldriga ja ilma keldrita jm.

Radoon Eestis

Põhja- Eesti klindivööndis ületab radoonisisaldus pinnaseõhus (1m sügavusel) soovitusliku piirväärtuse kuni kaheksa korda. Kõrgendatud radoonisisaldusega piirkonnad esinevad ka Ida- ja Lõuna-Eestis. Lääne-Eestis ja saartel ei ületa radoonisisaldus pinnaseõhus enamasti piirnormi.

Radoon Eestis

Joonis. Radoonikontsentratsioon Eestis valdade lõikes (suurendamiseks klõpsa pildil) 

Radooni teed hoonesse

Radoon võib hoonesse siseneda järgmiseid teid pidi (klõpsa ka juuresoleval pildil):

  • praod põrandas,
  • konstruktsiooni ühenduskohad,
  • praod seintes,
  • praod torude ümber (vesi, kanalisatsioon jm kommunikatsioonid),
  • tühimikud põranda all, tühimikud seintes, kraaniveega kaasas.

Ka õhurõhk võib rolli mängida, surudes välisõhu radooni majja sisse.

__thumb_-2-radooni_teed.jpg

Joonis. Radooniallikate osakaal radoonikontsentratsioonis (suurendamiseks klõpsa pildil)

Tervisemõjud

Radooni satub organismi peamiselt läbi hingamise. Kuid radooni kõrgradioaktiivsed tütarelemendid võivad organismi siseneda ka läbi toidu ja vee. Kuna radooni tütarelemendid kinnituvad õhus lendlevatele tolmu- ja muudele osakestele, siis tolmune ja suitsune ruum tõstab siseõhu radoonitaset.

Külastusi 6228, sellel kuul 6228

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks