Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Varjatud töösuhe / Praktika

Praktika

Viimati uuendatud: 05.07.2017


Eesti õiguse kohaselt saab ettevõttes või asutuses praktikal olla vaid kahel juhul. Esiteks siis, kui kool saadab õpilase või üliõpilase omandatava kutse- või erialapraktikale ning teisel juhul siis, kui inimene on jäänud töötuks ja Töötukassa pakub tööturuteenusena tööpraktika võimalust.

Kuid leidub inimesi, kes soovivad uue ameti omandamise eesmärgil minna praktikale, aga mitte kooli ega Töötukassa vahendusel. Siis sõlmitaksegi näiteks ettevõttega kahepoolne praktikaleping, kuhu kirjutatakse ülesandeid, mida praktikant täitma hakkab ja vahel lisatakse, et kui ülesanded hästi välja tulevad, siis makstakse praktika lõpus selle eest ka tasu.

Vahel aga tuleb initsiatiiv paktikandi võtmiseks hoopis ettevõttelt, kes kuulutab, et annab võimaluse tulla praktika ning kui töö selgeks õpitud ja hästi välja tuleb, siis sõlmitakse hiljem ka tööleping.

Seadus sellise lepingu sõlmimist ette ei näe. Mis lepinguga aga sel juhul juriidiliselt tegemist võib olla?

Teoreetiliselt võib lepingu sisu vastata teenuse osutamise lepingule, millega üks pool kohustub õpetama ja juhendama ning võimaldama teatud materjalide ja seadmete kasutamist teine pool kohustub ülesandeid täitma ning omandama uusi teadmisi, seejuures hoidudes kahju tekitamisest õpetajale. Kuid siiski võib sellest kokkuleppest läbi kumada hoopiski töösuhe ja katseaeg ehk tegemist võib olla varjatud töösuhtega.

Töölepingu seaduse kohaselt eeldatakse töösuhet, kui töö tegija allub tööd võimaldava isiku juhtimisele ja kontrollile ning töö eest makstakse tasu. Siiski, kui tasu ei maksta, ei saa see olla ainus tingimus, mis annab aluse väita, et tegemist ei ole töösuhtega. Töötegemise protsessis luuakse väärtust, mille tulemusel keegi saab kasu ning mis võib anda ka aluse tasu nõudmiseks loodud väärtuste eest. Seega võib kokkuvõttes ikkagi olla tegemist töösuhtega.

Tööturuteenuste- ja toetuste seaduse mõistes on  tööpraktika Töötukassas arvel olevale töötule praktilise töökogemuse saamiseks tööandja juures osutatav tööturuteenus, mille eesmärk on täiendada töötu tööks vajalikke teadmisi ja oskusi. Eesti Töötukassa sõlmib tööpraktika korraldamiseks tööandjaga halduslepingu, milles määratakse kindlaks tööpraktikal osalevate isikute arv, praktika sisu ja kestus ehk selline tegevus toimub alati lepingu alusel.

Märkimist väärib, et nii kooli kui Töötukassa poolt pakutava praktika läbiviimisel tuleb järgida töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid, kuigi töölepingut ei sõlmita.

Seega praktika läbimiseks ja läbiviimiseks peab olema õiguslik alus ehk vastavasisuline kokkulepe kooli või Töötukassaga, muudel juhtudel ei ole praktika läbimine võimalik ning töötamist võimaldav isik ja töö tegija peavad leidma muu õigusliku aluse koostöö tegemiseks. Soovitatav on sõlmida tööleping.

Külastusi 9596, sellel kuul 9596

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks