Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Paindlikud töövõimalused / Töölähetus

Töölähetus

Viimati uuendatud: 08.07.2019


Tööandjal on ühepoolne õigus saata töötaja töölähetusse (TLS § 21 lg 1).

Töötaja peab tööülesandeid täitma tööandja tegevuskohas, mis on töösuhtega kõige rohkem seotud (ettevõtte juhtorgani asukoht), kui töö tegemise koht ei ole kokku lepitud. Tavapäraselt lepitakse töö tegemise koht kokku.

Töölepingu seaduse järgi viibib töötaja töölähetuses juhul, kui tööandja saadab ta tööülesandeid täitma tema tavapärasest ehk kokkulepitud töötamise kohast erinevasse kohta, sealhulgas nii Eesti-siseselt, so siseriiklikult kui ka välislähetusse.

Näiteks kui töölepingus on töötamise kohana märgitud, st kokku lepitud välisriik (nt Soome, Norra), kus kogu aeg töötamine toimubki, siis seal viibimise aeg ei ole vaadeldav lähetusena.

Kui töökoht eeldab lähetustes käimist, tuleks tööle võtmisel töötajale seda selgitama. Samuti on juba siis mõistlik poolte vahel kokku leppida, kas ja kuidas toimub lähetusse sõitmise ja lähetusest tuleku aja tasustamine, sest TLS ei sätesta, et see aeg oleks tööaeg ja seega tasustatav. Kui sellisel eemärgil sõitmine ent toimub kokkulepitud tööajal, siis võib eeldada, et tegemist on tööandja korralduse täitmisega ja kokkulepitud töötasu tuleb maksta.

Poolte kokkuleppel on võimalik töötaja saata töölähetusse ka kauemaks. Lisaks tuleb sel juhul töötajat täiendavalt teavitada tingimustest:

Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja töötab kauem kui 1 kuu teises riigis ja kohaldatakse Eesti riigi õigust, siis peab tööandja töötajale enne ärasõitu teatama ka (TLS § 6 lg 8):

  • välismaal töötamise aja;
  • töötasu maksmise vääringu;
  • välismaal viibimisega seotud hüved, mida tööandja töötajale võimaldab;
  • kodumaale tagasipöördumise tingimused.

 

 

Külastusi 16833, sellel kuul 16833

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks