Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Paindlikud töövõimalused / Lähetatud töötajad

Eestisse lähetatud töötaja töötingimused

Viimati uuendatud: 04.07.2019


Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse (ELTTS) kohaselt on lähetatud töötaja füüsiline isik, kes tavaliselt töötab välisriigis töölepingu alusel ja kelle tööandja lähetab Eestisse tööle teenuse osutamiseks kindlal ajavahemikul. Välisriigis töösuhte kohta sõlmitud leping loetakse töölepinguks, kui see vastab Eesti töölepingu seaduses töölepingu kohta sätestatule.

Sõltumata töölepingule kohaldatava õiguse valikust, tuleb töötamisel Eestis tagada ELTTSi §-s 5 sätestatud tingimused, sh:

  • tööaeg;
  • puhkeaeg;
  • vaba aeg sünnituseelseks läbivaatuseks;
  • töötasu ja ületunnitöö hüvitamine;
  • põhipuhkuse kestus;
  • võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused.

Kui Eestisse lähetatud töötaja töölepingule kohaldatava välisriigi õiguse sätted on Eesti õiguses sätestatust soodsamad, kohaldatakse töötajale välisriigi õiguse sätteid.

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Lähetatud töötajale kohaldatakse töötervishoiu ja tööohutuse seadust. Seda ka juhul, kui see on lähetatud töötajale välisriigi seaduse sätetest vähem soodne.

Eestis kehtivate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise tagab lähetatud töötajat vastuvõttev isik, kelle juures lähetatud töötaja Eestis tööülesandeid täidab.

Erisused

Eestis kehtivaid töötasu ja ületunnitöö hüvitamise tingimusi ning põhipuhkuse kestust ei kohaldata oskustöölisele, kelle töölähetus kestab kuni kaheksa päeva. Oskustöölisena mõistetakse seejuures töötajat, kelle tööülesanne on tellitud kaupade kasutuselevõtmiseks vajalike kaupade esmane kokkupanek või paigaldamine, kui selline töö on tellimislepingu lahutamatu osa.

Külastusi 4441, sellel kuul 4441

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks