Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Paindlikud töövõimalused / Lähetatud töötajad

Miks peab eristama lähetatud töötajaid töölähetuses viibivatest töötajatest?

Viimati uuendatud: 04.07.2019


Direktiiv kohustab lähetatud töötajale tagama teatud töötingimused, mida kohaldatakse ka sihtriigi töötajatele ehk nendele, kes teevad tööd oma koduriigis. Näiteks kui töötaja lähetatakse Prantsusmaalt Saksamaale, tuleb talle tagada Saksamaal nõutud töötingimused.

Töötingimused, mida peab lähetatud töötajale vastavalt direktiivi artiklile 3 lg 1 tagama:

  • maksimaalne tööaeg ja minimaalne puhkeaeg;
  • tasulise põhipuhkuse minimaalne pikkus;
  • töötasu miinimummäärad, kaasa arvatud ületunnitasud;
  • töötajate vahendamise tingimused, eelkõige ajutist tööjõudu vahendavate ettevõtjate poolt vahendatavate töötajate puhul;
  • töötervishoid, -ohutus ja -hügieen;
  • rasedate või hiljuti sünnitanud naiste ning laste ja noorukite töötingimuste suhtes kohaldatavad kaitsemeetmed;
  • meeste ja naiste võrdne kohtlemine ning muud mittediskrimineerivad sätted.

Kui lähetatud töötaja koduriigis kehtivad töötingimused on soodsamad, kohaldatakse koduriigi tingimusi.

Üks tähtis töötingimus, mis tuleb direktiivi järgi vastuvõtvas riigis lähetatud töötajale tagada, on kohalik töötasu alammäär. Samuti tuleb lähetatud töötajale hüvitada ületunnitöö tingimustel, mis kehtivad vastuvõtvas riigis.

Näiteks Soome lähetamise korral tuleb töötajale maksta konkreetse sektori kollektiivlepingus ette nähtud töötasu alammäära. Soome puhul tuleb silmas pidada, et üldist miinimumtasu kehtestatud ei ole ning lähtuma peab just vastava sektori kollektiivlepingust.

Külastusi 4002, sellel kuul 4002

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks