Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Reeglid töökorraldusele

Reeglid töökorraldusele

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Vaevalt et leidub organisatsiooni, mille liikmete vahel puudub kokkulepe, kuidas ühiselt tegutsetakse, kes kellele infot jagab või mille eest vastutab. Mida rohkem on organisatsioonil liikmeid, seda täpsemalt peavad paigas olema ka reeglid, millele tuginedes organisatsioon toimib.

Töösuhetes allub töötaja tööandja juhtimisele ja kontrollile, see aga eeldab kindla korra kehtestamist ehk töötajate ja tööandjate õiguste ja kohustuste kindlaksmääramist. Järelikult on töökorralduse reeglid töösuhte poolte käitumisreeglid töösuhetes.

Enne 1. juulit 2009 kehtinud töölepingu seaduse kohaselt kehtestati poolte käitumisreeglid töösisekorraeeskirjadega, mille sisu oli seadusega kindlaks määratud.Töösisekorraeeskirjad kooskõlastati Tööinspektsioonis ning seejärel teha teatavaks töötajatele seaduses sätestatud korras.

1. juuli 2009 jõustunud  töölepingu seadus ei näe ette töösisekorraeeskirja kehtestamist. Kehtiva töölepingu seaduse § 5 lõige 1 punkt 11 paneb tööandjale kohustuse teavitada töötajat töökorralduse reeglitest, viidates neile töölepingu kirjalikus dokumendis.

Seadusest tuleneva teavitamiskohustuse täitmise üle järelevalvet teostab Tööinspektsioon, kuid kooskõlastama neid ei pea.

Külastusi 15040, sellel kuul 15040

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks