Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Katseaeg

Katseaeg

Viimati uuendatud: 31.07.2017


Katseaja eesmärgiks on anda pooltele võimalus hinnata töötaja sobivust konkreetsele töökohale. Katseaja eesmärgiga kooskõlas olevaks võib pidada tõlgendust, mille järgi katseaja kulgemine peatub ajaks, kui töösuhte pooltel ei ole võimalik hinnata töötaja-tööandja- töö vastastikust sobivust. Kui tööandja soovib katseaega pikendada, tuleb tal vaidluse korral tõendada, miks katseaja pikendamine on konkreetses olukorras vajalik.

Kui praktikute selgitused viitavad vajadusele iga kord konkreetset olukorda hinnata ning seejärel otsustada, kas katseaja pikendamine on põhjendatud või mitte, siis esimese ja teise astme kohtud on töövaidluste lahendamisel võtnud sootuks jäigema positsiooni ning asunud seisukohale, et seadusest tulenevat katseaega ei ole mingitel tingimustel võimalik pikendada. Kahjuks ei ole aga täna veel seaduse tõlgendamise õigust omava Riigikohtu lahendit selles küsimuses. Senist kohtupraktikat arvestades, tuleks tööandjatel hoiduda katseaja pikendamisest.

Katseaja kulgemise kuupäev ei sõltu sellest, kas kirjalik tööleping on selleks päevaks sõlmitud või mitte. Töölepinguga võivad pooled kirjalikult kokku leppida, et katseaega ei kohaldata või seda lühendatakse. Pikemas kui neljakuulises katseajas kokku leppida ei saa.

Kuni 8 kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei või katseaeg olla pikem kui pool lepingu kestusest. Näiteks 6-kuulise töölepingu korral ei või katseaeg olla üle 3 kuu.

Töölepingu tingimuste muutmine, tavaliselt teisele tööle üleviimine, töösuhte kestel ei õigusta töötaja suhtes uue katseaja kokku leppimist. Enne töötaja teisele tööle üleviimist peab tööandja hindama, kas töötajal on piisavad teadmised, oskused, kvalifikatsioon, vajadusel kogemus teisel tööl hakkama saamiseks. Kui töötaja teisel tööl siiski hakkama ei saa ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, on alus töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks seaduses ettenähtud korras ja tingimustel.

Katseajal saab tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda lihtsustatud korras. Tööandja peab ülesütlemisel põhjendama, miks töötaja ei sobi katseajal tehtud töö tulemuste põhjal kokkulepitud tööd tegema. Töötaja katseajal töölepingu ülesütlemist põhjendama ei pea. Nii töötaja kui tööandja võivad katseajal töölepingu üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga, kusjuures töölepingu võib katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu üles öelda ka katseaja viimasel päeval.

Külastusi 19743, sellel kuul 19743

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks