Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu sõlmimine

Piirangud alaealise töötegemisele

Viimati uuendatud: 06.06.2018


Tööandja peab töölepingu sõlmimisel olema kindel, et noor suudab valitud tööd teha ning töö ei ohusta tema tervist.

Alaealise töötamisega seotud piirangud on järgnevad:

0–6-aastane         

 • töö tegemine on ilma eranditeta keelatud;

7–12-aastane              

 • lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tuleb töötamise registrisse teha vastav kanne.
 • tööinspektoril õigus kaasata alaealise tahte väljaselgitamiseks lastekaitsetöötaja;

13–14-aastane            

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust; 13-aastase alaealisega võib töölepingu sõlmida järgmiste tööde tegemiseks:  

1) põllumajandustööd; 2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd; 3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd; 4) muud tööd, mis vastavad TLS lg-s 2 ja 4 sätestatud nõuetele.

 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.

15–16-aastane   koolikohustuslik            

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;

15–16-aastane   mittekoolikohustuslik

17-aastane

Kerge töö all mõeldakse töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks on alaealisele lubatud põllumajandustööd (marjade ja puuviljade korjamine), kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd (kaupade lahtipakkimine ja riiulitele asetamine), toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd (laudade katmine), käsitöö (suven iiride valmistamine), kontoritööd (töötamine asjaajajana), puhastus- või koristustööd ja kultuuri-, spordi- või reklaamitegevusega seotud tööd jne.

Töölepingu seadus toob välja alaealise töötamisega seotud üldised töö iseloomust tulenevad alaealisele keelatud tööd.

Tööandja ei tohi sõlmida töölepingut alaealisega ega lubada teda tööle, mis:

 • ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
 • ohustab alaealise kõlblust;
 • sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida, kuna tal puudub piisav kogemus või väljaõpe;
 • takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;
 • ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Külastusi 4411, sellel kuul 4411

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks