Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Töösuhetest tulenevate dokumentide säilitamine

Töösuhetest tulenevate dokumentide säilitamine

Viimati uuendatud: 31.07.2017


Töölepingu seaduse (TLS) § 5 lõike 5 kohaselt säilitab tööandja töölepingu kirjalikku dokumenti selle kehtivuse ajal ning kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates. Sellega on tagatud võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks vajaliku dokumendi olemasolu.

Tööandja käes olev tööraamat tuleb alates 2009. aasta juulist TLS § 133 järgi anda töötajale töölepingu lõppemisel või esitada tööraamatu andmete registreerimiseks asu- või elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti osakonda, kui töötaja pole ühe aasta möödumisel töösuhte lõppemisest seda välja võtnud (TLS § 134). Uusi tööraamatuid enam ei väljastata.

Rohkem säilitamistähtaegu TLS ei sätesta, kuid tuleb tähele panna, et enne 01.07.2009 sõlmitud töölepinguid peab varem kehtinud töölepingu seaduse alusel säilitama 50 aastat töölepingu lõppemisest (TLS § 131 lõige 2 lause 1). See on seotud vajadusel pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vaja mineva dokumendi tagamisega.

Kui pensioniõiguslikku staaži pole varasema kui 1999. aasta kohta võimalik tööraamatu või muu töölepingu kirjaliku dokumendiga tõendada, sest neid pole säilinud, tuleb pöörduda tõendava dokumendi saamiseks tollase tööandja poole. Endise tööandja puudumisel saab pöörduda Rahvusarhiivi (www.ra.ee) poole, kus säilitatakse tegevuse lõpetanud ettevõtete dokumente.

Varem koostatud isikukaarte ei ole tööandjal TLS § 136 alusel alates 01.07.2009.a. kohustust säilitada, kuid keelatud nende jätkuv koostamine pole. Isikuandmete töötlemisel tuleb nagu ikka töösuhetes järgida isikuandmete kaitse seaduse sätteid.

Külastusi 13955, sellel kuul 13955

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks