Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Esindamine

Üleühenduselised esindajad

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Rahvusvahelises tööõiguses on asutud seisukohale, et teatud juhtudel on põhjendatud töötajate esindaja institutsiooni loomine riigiülesel tasandil tegutsemiseks. Selline on näiteks olukord, kus ühe ettevõtja töötajad teevad  tööd erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, mistõttu ei piisa nende ühishuvide esindamiseks ja kaitsmiseks siseriiklikust töötajate esindajate  koostööst. Seetõttu on välja arendatud eraldi töötajate esindamise süsteem hargmaistele (multinatsionaalsetele)  ettevõtjatele.

Üleühenduselised töötajate esindajad on Euroopa Liidu ettevõtjate juures kohustuslikud järgmistel juhtudel:

  • tööandjaks on üleühenduseline ettevõtja või üleühenduseline ettevõtjate grupp;
  • tööandjaks on Euroopa äriühing või Euroopa ühistu.

Üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi töötajatel on õigus valida enda seast töönõukogu, kelle ülesandeks on kõigi töötajate huvide esindamine ja kaitsmine keskjuhatuse juures.

Euroopa äriühingu ja Euroopa ühistu puhul on töötajaid esindavaks organiks töötajate esinduskogu, kelle ülesandeks on samuti kõigi töötajate huvide esindamine ja kaitsmine keskjuhatuse juures.

Üleühenduseliste töötajate esindajate valimist, volitusi, õigusi ning kohustusi reguleerib töötajate üleühenduselise kaasamise seadus.

Külastusi 3617, sellel kuul 3617

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks