Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Peresõbraliku tööandja märgise programm

Viimati uuendatud: 18.12.2019


Peresõbraliku tööandja programmi raames toetatakse kuni kolme aasta jooksul organisatsioone läbi erinevate koolituste, konsultatsioonide ja hindamiste, et kasvatada teadlikkust ja oskusi töötajate töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks. Peresõbralikkus on osa organisatsioonikultuurist, mille väljakujunemine ja juurdumine on pikk protsess. Seetõttu kestabki peresõbraliku tööandja märgise taotlemine pikaajaliselt ning sisaldab mitmeid toetavaid tegevusi, et tagada vajalike muutuste juurdumine ja jätkusuutlikkus. 

Sotsiaalministeerium alustas koos partneritega Euroopa Sotsiaalfondi toel peresõbraliku tööandja märgise mudeli välja töötamist 2016. aastal ning tänaseks on lõppmärgise saanud juba 37 ning algmärgise 65 organisatsiooni.

Mida pakub peresõbraliku tööandja märgise programm tööandjale protsessi läbimiseks?

Peresõbraliku tööandja märgise programm pakub tööandjale protsessi läbimiseks:  Konsultanti, kes nõustab tööandjat meetmete valimisel, tegevuskava koostamisel ja selle rakendamisel. Võimalust osaleda koolitustel (nt tööõnnest, töö- ja pereelu ühitamisest jms).  Võimalust osaleda seminaridel ja aruteludel, kus antakse panus Eesti töökultuuri peresõbralikumaks muutmisesse.  Võimalust personalijuhtimise ja organisatsiooni kvaliteedijuhtimisega seotud võrgustikku kasvatada.

Tasemed

Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Erineva tasemega märgised näitavad, missugusel tasemel on tööandja peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel.

Kuldtase 

Kuldtaset omav tööandja rakendab peresõbralikku juhtimist alateadlikult ning iseenesest ja see on osa organisatsioonikultuurist. Töötajate soovitusindeks ja lojaalsus on väga kõrge. Tööandja on ära õppinud, kuidas olla töötaja- ja peresõbralik.

Hõbetase 

Hõbetaset omavas organisatsioonis oskab juhtkond muuta organisatsioonikultuuri peresõbralikumaks. Hõbetaset omav organisatsioon suurendab töötajate autonoomiat, on loobunud ametipõhistest tööjuhenditest ja kasutab n-ö rollikirjeldusi. Hõbetaset omavat organisatsiooni iseloomustab ka kaasav juhtimine, vähene bürokraatia, mikromanageerimise puudumine jne.

 

Pronkstase 

Pronkstaset omav  tööandja tunneb vajadust peresõbraliku organisatsioonikultuuri järgi. Töö- ja pereelu tasakaalu seostab tööandja emotsioonidega – see tähendab õnnelikku, rahulolevamat töötajat, kes saavutab paremaid tulemusi. Tööandja on teinud esimesi samme organisatsioonikultuuri muutmiseks. Näiteks puudub töökiusamine ja töötingimused on tervislikud. Töötajate rahulolu peetakse oluliseks ja seda suurendatakse mitmetel viisidel, näiteks erinevad toetused, paindlikult töötamise võimalused, üritused peredele jne. Tööandjal on soov ning tahe teha enamat, kuid puuduvad piisavad teadmised ja oskused.

Külastusi 17514, sellel kuul 17514

Küsimused ja vastused

  • Kui kaua peresõbraliku tööandja märgise taotlemine aega võtab?
  • Missugused tööandjad saavad peresõbraliku märgise konkursil kandideerida?
  • Kuidas peresõbraliku tööandja märgist taotleda saab?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks