Menüü

Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnanõukogu / Töökeskkonnanõukogu töökorraldus

Töökeskkonnanõukogu töökorraldus

Viimati uuendatud: 04.01.2019


Töökeskkonnanõukogu eesmärgiks on analüüsida ettevõtte töötingimusi ning jälgida, et kõik töötervishoiu ja tööohutuse nõuded oleksid täidetud. Regulaarsetel kohtumistel analüüsitakse näiteks:

  • riskianalüüsi tulemusi ja selle tegevuskava täitmist;
  • toimunud tööõnnetusi;
  • töökeskkonna-alaseid probleeme, tehes tööandjale ettepanekuid nende lahendamiseks ning jälgides lahenduste täitmist;
  • planeeritavate muudatuste mõju tööohutusele ja töötervishoiule;
  • võimalusi riskigruppide (näiteks noored töötajad ja rasedad naised) töötingimuste parandamiseks;
  • sisekontrolli tulemusi.

Töökeskkonnanõukogus võetakse otsused vastu konsensuspõhimõttel – otsusega peavad olema nõus kõik nõukogu liikmed. Töökeskkonnanõukogu esitab endapoolsed ettepanekud tööandjale kirjalikult ning kui tööandja ettepanekuid täita ei saa, tuleb seda kolme nädala jooksul kirjalikult põhjendada.

Töökeskkonnanõukogu liikmetele tuleb nõukogu töös osalemiseks anda muudest töökohustustest vaba aega vähemalt 1 tund nädalas. Kui töökeskkonnanõukogusse on valitud töökeskkonnavolinik, siis on tema iga-nädalane tööaeg töökeskkonnaga seotud kohustuste täitmiseks minimaalselt 3 keskmise töötasuga tasustatud töötundi – 2 tundi voliniku ja 1 tund töökeskkonnanõukogu liikme rolliga seotud ülesannete jaoks.

Külastusi 11561, sellel kuul 11561

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks