Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / NAPO / Maskott NAPO / NAPO filmid

NAPO filmid

Viimati uuendatud: 28.07.2017


Ohutu liiklemine teedel

Selles filmis uurib Napo, milliste probleemidega puutuvad kokku kutselised autojuhid teedel. Napo tuletab meelde, kui oluline on reisiks ette valmistuda ning teekonda planeerida. Põhitähelepanu pööratakse filmis tagasipöördele, koormuste ohutusele, õigele hooldusele, auto ettevalmistusele külma ilmaga sõiduks ning sõidu alternatiivina ühistranspordi kasutamisele või videokonverentsikõne tegemisele.

Riskianalüüs internetis

Napo teab, et parem karta kui kahetseda. Selles kahe ja poole minuti pikkuses animafilmis tutvustab ta ülemusele OiRAt – kergesti kasutatavat veebivahendit, millega väikeettevõtted saavad hinnata töökoha riske. Kui soovid samuti rohkem teada, külasta OiRA projekti veebilehte.

Teekond tervislikku tulevikku

Euroopa töötajaskond vananeb. Aastaks 2030 moodustavad üle 55-aastasedtöötajad 30% või rohkem kogu tööjõust paljudes Euroopa Liidu riikides. Tööandjatele, töötajatele ja ettevõtetele esitab see uusi väljakutseid. Meie tuntud kangelasest  Napost saab oma uues seikluses "Teekond tervislikku tulevikku" ajarändur, kes avastab jätkusuutliku tööelu võtmekomponente. Lood rõhutavad vajalikkust  juhtida riske töökohal,alates esimesest kuni viimase tööpäevani; rehabilitatsiooni ja tagasi tööle naasmise poliitika tähtsust ja võitlema vanuselise diskrimineerimisega. Film on mõeldud illustreerimaks teemasid, et edendada arutelu ning muuta töökohad tervislikumaks ja tootlikumaks kui nad seisavad silmitsi vananeva tööjõu väljakutsetega.

Napo šokeerivates situatsioonides

Elekter on argielu tavaline ja oluline osa, kuid elekter võib inimesi vigastada või tappa ja tekitada kahju, kui sellega hoolikalt ümber ei käida. Elektriga või selle läheduses töötades tuleb järgida lihtsaid ohutusnõudeid, et vähendada oluliselt vigastuste riski. „Napo šokeerivates situatsioonides” kirjeldab riske – lühilood kajastavad Napo kokkupuudet erinevate elektriohtudega ja pikemates lugudes räägitakse töökorraldusest ja töösuhetest. Ohtu etendab väike elektrisinine elektrikaarest moodustuv joonistegelane. Filmi eesmärk on probleemide kajastamine, arutelu arendamine ja ohutumate töötavade edendamine.

Kui stress streigib

Stress töökohal on töölt puudumiste üks peamisi põhjuseid ja stressiseisunditega inimeste arv üha kasvab.

Napo toob välja oma tavapärases humoorikas stiilis mõned töökoha stressitekitajad, näiteks liigsed nõudmised, vähene kontroll, pidev surve, vastuvõetamatu käitumine, austuse puudumine, muudatused, halb planeerimine ja vastuolulised juhendid, millest tulenevad vead, väsimus, läbipõlemine, kurnatus ja halvad töötulemused.

Psühhosotsiaalseid riske on kerge juhtida ja see parandab töötajate heaolu ning ettevõtete tulemuslikkust. Võtmetegur on ennetus. Film on suunatud kõikidele töökeskkondadele ja selle eesmärk on tekitada arutelu töötajate, juhtide ja ülevaatajate raskeimate ülesannete üle.

See ei ole naljaasi!

Libisemine ja komistamine on ühed enam levinud ohud, mis igal aastal põhjustavad kümneid tuhandeid õnnetusi töökohtadel.

Enamik libisemisi esineb märjal või “saastunud” pinnal ning komistamised leiavad aset seoses halva töökoha korrashoiuga. Lahendused on sageli lihtsad ja tasuvad ennast ära. Riskihindamisel tuleb kindlaks määrata vajalikud kontrollimeetodid, mis hõlmavad saastamise ja lekete ennetamist, sobivaid jalatseid, töökoha planeerimist ja hooldust, sobivat põrandakatet, head töökoha korrashoidu ning tõhusat väljaõpet ja juhendamist.

See film, mis sobib kõikide tegevusharude ja tasandite töötajatele, püüab tutvustada häid tavasid ja rõhutab, et libisemise ja komistamise tagajärjel toimunud õnnetused “ei ole naljaasi”.

Hoia oma selga

Selja võib ära venitada paljudes eri olukordades nii tööl kui ka kodus. Seljaprobleemidele pühendatud kampaania uue lühifilmi animakangelane Napo teab seda. Napo näitab seljavalu tekitavaid ohuolukordi ning pakub nõu nende ärahoidmiseks.

Töötame üheskoos

Mitte kõik ei toimi nii nagu näib tehase omaniku intervjuus ajakirjanikule, milles ta kõneleb ettevõtte tootmisest ja ohutuse andmetest. Tema sõnade järgi on ohutus esmatähtis, ent mitmesugused ohtlikud töövõtted, suutmatus järgida kehtestatud korda ja töötajate puudulik teavitamine tõendavad vastupidist. Kampaania „Ennetame riske üheskoos" käsitleb kaht ennetusteemat – töökultuuri ja käitumist. Rõhutatakse, et juhid ja töötajad saavad koos luua ohutuma, tervislikuma ja tootlikuma töökoha, mis põhineb tööohutuskultuuri ühisel parandamisel – on tähtis, kuidas me käitume ja tööohutust ohjame. Juhid on eestvedajad ning efektiivsed juhid näitavad pühendumust oma tegudega. Nad edendavad töötervishoidu ja tööohutust oma eeskujuga, neid tuntakse ja nad teavad põhiprobleeme. Töötajad austavad ja usaldavad juhte, sest nad on suhtlemisaltid ja kõnelevad nendega. Juhid tunnustavad töötajate saavutusi ning tegutsevad otsustavalt, kui midagi on valesti. Töötajate kaasamine on kahesuunaline protsess, kus juhid ja töötajad vestlevad teineteisega, kuulavad teineteise muresid, lahendavad probleeme ning vahetavad arvamusi ja teavet.

Kopsud tööl

Kokkupuude tubakasuitsuga kahjustab nii suitsetajate kui ka mittesuitsetajate tervist. Tubakasuits võib põjustada raskeid terviseprobleeme, näiteks südame-veresoonkonna ja hingamisteede haigusi. Tubakasuitsu tõttu võib surra, kui see tekitab vähkkasvajaid, südame isheemiatõbe ja insulti. Samas peavad tuhanded töötajad seda töökohas ikka sisse hingama. Selles lühikese videoklipis annab Napo oma ainulaadse panuse suitsuvaba töökoha loomisse.

Napo liigub ohutult

Tähelepanu keskmes on siin töökoha transport. Filmi jaoks peamine on kahveltõstuk koos muude sise- ja välistranspordi vahenditega.

Film sisaldab stseene tööterritooriumi , inimeste  ja  transpordivahendi ohutusest, hooldus- ja remonditööst, vaateulatusest, tagurdamisest ning peale ja maha laadimisest. Film sobib kõigile töötajatele, aga eriti uutele ja noortele töötajatele.

Filmi põhiteema - transport töökohal peab olema hästi organiseeritud ja hästi juhitud. See nõuab tippjuhtide poolset plaanimist, elluviimist, seiret  ja riskihindamist, tuvastamaks ohud ja riskid ning vajaduse võtta vastavaid meetmeid. Samuti nõuab see asjakohast käitumist töötajailt, kes peaksid olema põhjalikult välja õpetatud ja hästi järele valvatud, ning koostöövalmidust, et riskid oleksid vähendatud ja ohud korralikult ohjatud.

"Kaotasin pea"

Selle lühifilmiga toetab Napo riskide ennetamise kampaaniat, mis rõhutab ohutu autojuhtimise ja transpordiohutuse tähtsust. Film näitab, kuidas hoolimatu käitumine võib peagi lõppeda tööõnnetusega.

Ohutu hooldus

Hooldustööde puudulikkus on tööõnnetuste ja kutsehaiguste tähtis põhjus. Paljud tööõnnetused juhtuvad hooldustööde ajal, samuti hoolduse puudumise või halva kvaliteedi tõttu.

Film näitab Napot mitmes olukorras: mõnikord on ta hooldustöötaja, mõnikord keegi teine. Näeme, miks tuleb masinate hooldamisel neile ligipääs tõkestada, mis on varjatud ohud, miks on töö suletud ruumides ohtlik ja miks on tähtis hooldustöötajate pädevus, eelkõige kontrollimisel ja katsetamisel.

Hoia oma nahka

Filmis tõstetakse teadlikkust naha kokkupuutest ohtlike (ja vahel vähem ohtlike) ainetega, kokkupuuteolukordadest ning võimalustest riskide vältida, nahka kaitsta ja kahjustusi ennetada. Napo avastab mitmesuguseid olukordi, milles kokkupuude kemikaalide ja teiste ainetega võib kahjustada nahka. Napo tutvub naha suurepäraste omadustega ja võtab ennast paljaks, et teile näidata kõike, mida te alati olete tahtnud naha kohta teada. Napo tuvastab probleemide ennetamise meetmeid ja tal on kolm olulist sõnumit: väldi, kaitse ja kontrolli.

Kemikaalidega kokkupuute vältimist ja kahandamist on võimalik saavutada neid mitte kasutades – asendades keemilise töötluse mehhaanilisega; neid asendades – kasutades ohutumat alternatiivi ning hoides ohutut töökaugust – käsitsedes kemikaale käte asemel töövahenditega. Nahka saab kaitsta isikukaitsevahenditega, kuid Napo tuletab meelde, et on tähtis hoolitseda naha eest, eemaldades nahale sattunud kemikaali otsekohe, pestes nahka korralikult, kuivatades selle hästi ja kasutades korrapäraselt nahakreeme.Lõpuks soovitab Napo nahka korrapäraselt kontrollida, et avastada nahaprobleemid võimalikult vara.

Napo on ohus: kemikaalid

See film on 2003. aasta filmi „Kratsib ja aevastab ehk ohtlikud kemikaalid töökohal” uuendatud versioon. Film tutvustab muudatusi ühtlustatud piltmärkides, mida kasutatakse ohtlike ainete transpordis ning kemikaalide klassifitseerimisel, märgistamisel ja pakendamisel. Praegused seitse piltmärki asendatakse üheksaga.

Olulised tähtajad on 1. detsember 2010, mil ained tuleb ümber klassifitseerida ja märgistada kooskõlas uue ülemaailmse süsteemiga ning 1. juuni 2015, mil sama menetlust kohaldatakse segudele (endise nimetusega „valmistised”).

Napo töötab selles filmis mitmesuguste kemikaalidega, ka nendega, mis on ärritavad, tuleohtlikud, söövitavad, mürgised või keskkonnale ohtlikud. Pärast iga lõiku selgitatakse parimat viisi, kuidas õnnetusi vältida ja töötada ohutult. Film on suunatud kõikidele töötajatele mis tahes sektoris. Eesmärk on pöörata tähelepanu kemikaali sisaldavate toodete märgistamise olulisusele. Pärast plahvatuslikku avastseeni näidatakse kuues episoodis esmalt raskete tagajärgedega vale käitumist ja seejärel ohutusnõudeid järgivat õiget tegutsemisviisi.

Ohutus töökohas ja mujal

Film räägib eeskujulikust töötajast nimega Napo. Tööl on ta korralik, aga pärast tööd muutub hooletuks. Nõnda satub ta ohtlikesse olukordadesse, kuni saabki lõpuks vigastada ja satub haiglasse. Film näitab ohtlikke olukordi liikluses, kodus, vaba aja veetmisel, ühiskondlikul lävimisel ja spordis. Veebilehelt saab alla laadida lühikese küsimustiku (see on ka DVD-l), millega saab kontrollida vaatajate teadmisi.

Selle Napo-filmi sihtrühm on ettevõtte töötajad. Filmi eesmärk on näidata ohutuse vajalikkust ka töövälisel ajal. Film sobib ka juhtkonna koolitustele, mis käsitlevad töölt puudumise vähendamist.

Napo ja ohtlik tegevus

Kergenda kandamit

Luu- ja lihaskonna vaevused on kõige sagedasem tööga seotud terviseprobleem Euroopas, mis mõjutab miljoneid töötajaid - koguni 90% inimestest on mõnel eluhetkel kannatanud seljavalu, vaegusi kätes ja üksluise tööga seotud pingest tekkinud traumade käes. "Kergenda kandamit" toetab integreeritud lähenemisviisi luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamisele ning rõhutab vajadust tegelda mõjuga kogu organismile, mis hõlmab nii kõiki pingeid ja koormusi, keskkonnamõjusid, näiteks töötamine külmades tingimustes, samuti töötempot ja raskusi, mida tuleb liigutada.
Film kujutab Napot erinevates töösituatsioonides ja sobib vaatamiseks kõikidele töötajatele, sealhulgas võõr- ja ajutistele töötajatele. Film koosneb üheteistkümnest tüüpilisest stseenist, millega töökohal kokku puututakse.

Ohutu lähe

Selle filmi eesmärk on suurendada uues ametis või uuel töökohal alustavate noorte inimeste teadlikkust probleemidest, millega neil tuleb kokku puutuda. Napo on ideaalne tegelane noore publikuni, eriti koolitusel osalevate või äsja tööle asunud noorte inimesteni jõudmiseks. See film on sobilik ka kõikidele teistele uutele tööturule sisenejatele, sealhulgas võõr- ja ajutistele töötajatele. Film koosneb seitsmest stseenist, mis kujutavad tüüpilisi olukordi, millega uude töökohta saabujad kokku puutuvad.

"Lõpetage see müra!"

Müra töökohal mõjutab tuhandeid töötajaid. Filmi eesmärk on näitlikustada mõningaid peamisi kuulmiskahjustuste põhjusi ja rõhutada vajadust hoida müraallikad kontrolli all, võtta ennetavaid meetmeid ja kanda vajaduse korral sobivaid kuulmiskaitsevahendeid. See film on sobilik näitamiseks kõikides sektorites ja igal tasemel töötajatele, kuid eriti koolitusel osalevatele või töötavatele noortele inimestele.

Napo teeb puhta töö

Selles filmis tutvustatakse puhastustöödel ja ajutistel töödel esinevaid tervise- ja turvariske, sealhulgas libisemine ja komistamine, kukkumine, raskuste tõstmine ja üksi töötamine. Filmi sihtrühmaks on koristustöötajad ja -ettevõtted, kuid see sobib ka kõikide sektorite iga taseme töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele. Filmi eesmärk on teha inimestele selgeks, millised on puhastustöödega kaasnevad kõige sagedasemad ohud, ja juhtida tähelepanu ennetavatele meetmetele. Mõnikord on Napo hoolas, kuid vahel seab ta ennast ohtu. Koos Napette'i, oma kolleegide, bossi ja klientidega satub Napo erineva riskitasemega ohtudesse. Filmis kujutatud olukordade kaudu on võimalik tutvustada töö organiseerimist ja planeerimist, ohumärke, redelite ja treppide kasutamist, raskuste käsitsi liigutamisega seotud probleeme, koos töötamist ja teabevahetust.

Napo ehitab

Napo töötab ehitusplatsil, näidates mõningaid sageli seal varitsevaid ohte ja riske. Töötajana satub Napo mitmetesse ohtlikesse olukordadesse, kuid tuleb neist terve nahaga välja. Film on loodud ehitajatele, kuid sobib ka kõikide muude sektorite kõikide tasemete töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele. Filmi eesmärk on suurendada teadlikkust kõige sagedamini esinevate ohtude kohta ehitusplatsil ja anda võimalus järele mõelda, milliseid ennetavaid meetmeid oleks pidanud ühes või teises olukorras kasutama. Sissejuhatuses näidatakse erinevaid tegelasi: Napot kui ehitustöölist, tema kolleegi, bossi ja arhitekti. Erinevaid ohuolukordi näidatakse seitsmes lühiloos. Libisemisest hoidumine, kõrgelt kukkumine, takistusrada, seljavalu, transpordikorraldus, hügieen ja ohutus ehitusplatsil.

Kindlalt jalul koos Napoga

Töökoha ohutus nõuab ettenägelikkust ja head töökorraldust. Selles filmis Napo libastub, komistab ja kukub igas ohtu näitavas episoodis.

Neid kuut lühikest episoodi saab kasutada esitlustel ja seminaridel sissejuhatusena kukkumisest põhjustatud õnnetuste teemale. Episoodid pärinevad filmist „Napo seiklused“.

Napo kratsib ja aevastab ehk ohtlikud kemikaalid töökohal

Napo esineb selles filmis mitmes lühiepisoodis, kus ta töötab kemikaalidega, sealhulgas sellistega, mis on ärritavad, tuleohtlikud, söövitavad, mürgised või keskkonnale ohtlikud. Pärast igat episoodi selgitatakse, kuidas ohutusvõtteid kasutades õnnetusi vältida. See film sobib vaatamiseks kõikide sektorite kõikide tasemete töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele. Filmi eesmärk on juhtida tähelepanu keemiatoodete märgistamise olulisusele. Napol tuleb kokku puutuda keemiliste ainete kasutamisega. Kuues lõigus näidatakse kõigepealt valet käitumist koos tõsiste tagajärgedega ja seejärel õiget tegutsemisviisi, mille puhul järgitakse ohutuseeskirju. Filmis käsitletakse üheksast kuut ohutusmärki ning antakse kiire ülevaade lõhkeainetest.

Napo seiklused

Film jutustab üldlevinud ohtudest töökohal ja sobib eriti hästi neile, kelle töökogemus on vähene või puudub sootuks. Filmis rõhutatakse riskiteadlikkust ja ohutult töötamise tähtsust, samuti seda, miks on oluline saada õige väljaõpe. See film sobib vaatamiseks kõikide sektorite kõikide tasemete töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele. Filmi eesmärk on suurendada teadlikkust peamistest ohtudest ja ärgitada vaatajaid mõtisklema õnnetuste üle ning arutama, kuidas oleks võimalik neid vältida. Film koosneb üheksast õnnetusjuhtumist, millest igaüks kujutab tüüpilist ohtu üksikisikule või kogu ettevõtte kollektiivile. Filmis rõhutatakse riskide korrektse tähistamise, hoiatusmärkide õige mõistmise, ohutult liiklemise, asjakohaste individuaalsete kaitsevahendite kasutamise, riskimisest hoidumise, õige ja kõige sobivama pakendi kasutamise ja hooletusest hoidumise tähtsust ning seda, kuivõrd oluline on, et töövahendeid kasutaksid vaid asjakohase väljaõppe saanud töötajad.

Parimate märkide lugu

Esimene Napo film tutvustab töökohal leiduvaid mitmesuguseid tööohutuse ja töötervishoiu märke. Selles jagatakse kasulikke juhiseid uutele töötajatele ja värskendatakse ka teiste töötajate teadmisi. Filmis näidatakse mitmesuguseid olukordi töökohal, kus ohutusmärkide järgimine on oluline. See film sobib vaatamiseks kõikide sektorite kõikide tasemete töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele.
Filmi eesmärk on teavitada vaatajaid töökohal kasutatavatest ohutusmärkidest, rõhutada nende märkide järgimise olulisust ning õppida mõistma nende märkide tähendust nende vormi ja värvi põhjal. Film koosneb kolmeteistkümnest lõigust. Iga lõik käsitleb mõnd olukorda tööl, kus Napo puutub kokku mõne märgiga, mis ärkab ellu, et teha talle selgeks oma tähendus ja näidata kui oluline on ohutus. Episoodides näidatakse, mis juhtub siis, kui ohutusmärke ei järgita, samuti seda, millised on tehnilised ja organisatsioonilised takistused, mis ei lase ohutusmärkidel tõhusalt toimida.

Külastusi 10768, sellel kuul 10768

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks