Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / NAPO / Maskott NAPO / Näidistunnid Euroopast

Näidistunnid Euroopast

Viimati uuendatud: 28.07.2017


Noorem vanusegrupp

Järgmised tööohutuse ja -tervishoiu õppevahendite komplektid on koostatud lastele vanuses seitse kuni üheksa aastat. Selles vanuses teevad lapsed esimesi samme abstraktse mõtlemise suunas, hakkab arenema argumenteerimisoskus ning tekib võime õppida lisaks vaatlusele ka keele ja loogika kaudu. Sellises vanuses on ohutuse ja tervise valdkonnaga tutvumine ohutute ja tervislike harjumuste kujundamise seisukohalt ülimalt oluline.

Napo parimad ohutusmärgid: esimene tund – Hoiatus- ja-/keelumärgid

See abivahend tutvustab lastele peamisi ohutusmärke, aidates lõbusate rollimängude abil ära tunda eri kujuga märke, neid eristada ja mõista, kuidas aitavad märgid tagada ohutust.

Soovitusi õpetajatele

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See konkreetne projekt võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. See on seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele erinevaid ohutusmärke, nende tähendust ja seda, kuidas need meid kaitsevad.

Pakume välja ka täieliku tunnikava, mis näitab, kuidas neid ideid kasutada. Esimene jaotis sisaldab ülevaadet tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast õpitegevuse laiendamiseks.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

Suurendada teadlikkust ohutusmärkidest ja nende olulisusest.

Hinnata seda, kuidas märgid annavad edasi nende tähendust.

Suurendada teadlikkust märkide kasutamisest enda kaitsmiseks.

Rühmad hindavad üksteise tegevust ja kontrollivad üksteise teadmisi selle kohta, mida iga märgi kuju tähendab.

Klassiruumis võib korraldada maskietenduse.

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Parimate märkide lugu

Parimate märkide lugu: Sissejuhatus; Kollane kolmnur hoiatusmärgid; Oht – rippuv last; Punane ring (keelumärgid); Suitsetamise keeld

Võimalikud tegevused:

Arutage, mis igas stseenis toimub ja miks. Loetlege mõned põhjused, miks inimesed märke tähele ei pannud.

Näidake valikut ELi direktiivis esitatud märkidest (vt abileht). Arutage, mis värvi ja kuju ohutusmärgid põhiliselt on.

Joonistage iga märgi kohta näide.

Selgitage märkide eesmärki/kasulikkust ja nende eri tähendusi.

Rühmatööna võtke ühe kujuga märk – kolmnurkne või ringikujuline –, mis tähendab kas ohtu või keeldu.

Tehke märkidest maskid, mida saab panna pulga otsa ja hoida näo ees.

Mõelge sellele, kuidas märgid võiksid rääkida või tegutseda, et neid tähele pandaks, näiteks kasutades ohu väljendamiseks ranget häält ja kehakeelt, keelu väljendamiseks aga valju ja kõva käskivat häält ja kehakeelt.

Arutage riske, millega me tavaliselt igapäevaelus kokku puutume, ja seda, kuidas need on märkidega seotud.

Õpetaja võib need vajaduse korral enne rühmatööd läbi proovida ja neid kohandada.

Kontrollige rühmaarutelu käigus kogu klassi teadmisi sellest, mida märgid ütlevad ja tähendavad ning miks nad on olulised.

Lisatööna võib uurida teisi märke, sealhulgas lihtsaid liiklusmärke, ja luua märgi oma kooli jaoks.

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Tavaline paber ja värvikriidid märkide joonistamiseks

Kujundite šabloonid mõnele õpilasele (olemas)

Punane ja kollane kartong ning pulgad maskide tegemiseks

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Ohutust tagavad reeglid ja viisid, samuti inimesed, kes aitavad meie ohutust tagada

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Matemaatika

Kujundite äratundmine

Loodusteadus

Hoiatusmärkide äratundmine ja märkamine

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ohjamine

Võõr-/emakeel

Märkide selgitamine lihtlausetega

Liiklusohutus

Hoiatusmärkide ja -siltide tundmine ja märkamine

 NAPO filmi link

Esimene Napo film tutvustab töökohal leiduvaid mitmesuguseid tööohutuse ja töötervishoiu märke. Selles jagatakse kasulikke juhiseid uutele töötajatele ja värskendatakse ka teiste töötajate teadmisi. Filmis näidatakse mitmesuguseid olukordi töökohal, kus ohutusmärkide järgimine on oluline. See film sobib vaatamiseks kõikide sektorite kõikide tasemete töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele.

Napo parimad ohutusmärgid: teine tund – kohustus, evakuatsiooni- ja esmaabi ning tuletõrjemärgid

See abivahend tutvustab lastele peamisi ohutusmärke, aidates lõbusate rollimängude abil ära tunda eri kujuga märke, neid eristada ja mõista, kuidas aitavad märgid tagada ohutust.

Soovitusi õpetajatele

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See konkreetne projekt võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. See on seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele erinevaid ohutusmärke, nende tähendust ja seda, kuidas need meid kaitsevad.

Pakume välja ka täieliku tunnikava, mis näitab, kuidas neid ideid kasutada. Esimene jaotis sisaldab ülevaadet tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast õpitegevuse laiendamiseks.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

Suurendada teadlikkust ohutusmärkidest ja nende olulisusest.

Hinnata seda, kuidas märgid annavad edasi nende tähendust.

Suurendada teadlikkust märkide kasutamisest enda kaitsmiseks.

Rühmad hindavad üksteise tegevust ja kontrollivad üksteise teadmisi selle kohta, mida iga märgi kuju tähendab.

Klassiruumis võib korraldada maskietenduse.

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Parimate märkide lugu

Parimate märkide lugu: Sissejuhatus: Sinine ring (kohustusmärk); Kanna kuulmiskaitsevahendit; Roheline ruut (esmaabi); Evakuatsioonitee või -pääs

Võimalikud tegevused:

Arutage, mis igas stseenis toimub ja miks. Loetlege mõned põhjused, miks inimesed märke tähele ei pannud.

Näidake valikut ELi direktiivis esitatud märkidest (vt abileht). Arutage, mis värvi ja kuju ohutusmärgid põhiliselt on.

Joonistage iga märgi kohta näide.

Selgitage märkide eesmärki/kasulikkust ja nende eri tähendusi.

Rühmatööna võtke ühe kujuga märk – kolmnurkne või ringikujuline –, mis tähendab kohustuslikke juhiseid.

Tehke märkidest maskid, mida saab panna pulga otsa ja hoida näo ees.

Mõelge sellele, kuidas märgid võiksid rääkida või tegutseda, et neid tähele pandaks, näiteks kasutades teavitamiseks leebet häält ja kehakeelt, kohustuse väljendamiseks aga valju käskivat häält ja kehakeelt.

Arutage riske, millega me tavaliselt igapäevaelus kokku puutume, ja seda, kuidas need on märkidega seotud.

Õpetaja võib need vajaduse korral enne rühmatööd läbi proovida ja neid kohandada.

Kontrollige rühmaarutelu käigus kogu klassi teadmisi sellest, mida märgid ütlevad ja tähendavad ning miks nad on olulised.

Lisatööna võib uurida teisi märke, sealhulgas lihtsaid liiklusmärke, ja luua märgi oma kooli jaoks.

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Tavaline paber ja värvikriidid märkide joonistamiseks

Kujundite šabloonid mõnele õpilasele (olemas)

Sinine ja roheline kartong ning pulgad maskide tegemiseks

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Ohutust tagavad reeglid ja viisid, samuti inimesed, kes aitavad meie ohutust tagada

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Matemaatika

Kujundite äratundmine

Loodusteadus

Hoiatusmärkide äratundmine ja märkamine

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ohjamine

Võõr-/emakeel

Märkide selgitamine lihtlausetega

Liiklusohutus

Hoiatusmärkide ja -siltide tundmine ja märkamine

 NAPO filmi link

Esimene Napo film tutvustab töökohal leiduvaid mitmesuguseid tööohutuse ja töötervishoiu märke. Selles jagatakse kasulikke juhiseid uutele töötajatele ja värskendatakse ka teiste töötajate teadmisi. Filmis näidatakse mitmesuguseid olukordi töökohal, kus ohutusmärkide järgimine on oluline. See film sobib vaatamiseks kõikide sektorite kõikide tasemete töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele.

Kaitse oma keha koos Napoga: esimene tund – nahk

See abivahendite komplekt tutvustab naha ja seljakaitsmise olulisust lihtsate igapäevaste ohtude eest. Abivahendite komplekti eesmärk on õpetada lapsi mitmesuguste ülesannete ja tegevuste kaudu mõistma tervise- ja ohutuseriske, mis kaasnevad käitumisega, mida saab vältida, ette nägema sarnaseid riske uutes olukordades. Samuti selgitatakse, kuidas selliseid riske vältida.

Soovitusi õpetajatele

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas nad saaksid oma keha kaitsta ja vältida pikaajalist kahjulikku mõju, kuigi siin ei ole käsitletud kõiki ohtusid, millega meie keha võib kokku puutuda. Tegelikult keskendub see projekt nahka ohustavatele riskidele (selga käsitletakse teises tunnis). Kui soovite tunnis käsitleda ka teiste kehaosadega, näiteks silmadega seotud riske, vaadake vastavateemalisi filme Napo veebisaidilt.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast õpitegevuse laiendamiseks. Selles tunnis õpivad lapsed Napo videoklippide abil tundma oma tervise ja ohutusega seotud riske ning seda, kuidas ennast nende eest kaitsta.

Tunni jätkuna võivad lapsed kirjutada loo, milles nad kirjeldavad riske reaalses kontekstis.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

Tunda ära tervise ja ohutusega seotud riskid

Ette näha sarnaseid riske uutes olukordades

Selgitada, kuidas selliseid riske ennetada

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Võimalik tegevus 1:

Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Kaitse oma keha koos Napoga – nahk

Hoia oma nahka – sissejuhatus ja valik stseene.

Ohtlikud kemikaalid – stseenid söövitavate ja ärritavate kemikaalide kohta.

Arutelu meie naha ja selle üle, kui kerge on seda kahjustada. Laiendage arutelu ning rääkige kuuma-, külma- ja päikesekahjustustest ning kemikaalidest, sealhulgas puhastusvahenditest. Käsitlege ka muid ohte, nagu putukad ja taimed, mis võivad põhjustada nahaärritust (nt nõgesed). Rääkige sellest, kuidas me saame oma nahka kaitsta.

Mängige mängu, mille käigus saaksid lapsed kindlaks teha, mis võib olla meie nahale ohtlik siseruumides ja õues (nt uurivad lapsed taimi, mis võivad põhjustada nahaärritust, ja okastega põõsaid, või putukaid, mis nõelavad).

Võimalik tegevus 2:

Joonistage paberile käe piirjooned; igale sõrmele kirjutage üks viis, kuidas oma nahka ohu eest kaitsta, nt kanna kindaid, ära puuduta, kasuta päevituskreemi ja kanna mütsi (kaitseks päikese eest).

LISATÖÖ - Napo ohtlik puhkus

Kirjutage või lavastage lugu sellest, kuidas Napo puhkusele läheb ning õpib tundma tema keha ja eelkõige tema nahka ohustavaid riske.

See võib hõlmata järgmist:

Päevitamine ilma päevituskreemita

Meduusi põletus

Auto mootoriõli vahetamine

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Tavaline valge paber ja värvipliiatsid

Käe šabloon (valikuline, olemas)

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Ohutuseks vajalikud reeglid ja viisid

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Isiklikku tervist ohustavate riskide hindamine ja võimalusel nende vähendamine

Kehaline kasvatus

Igasuguse füüsilise tegevusega seotud riski hindamine ja käitumisviisid selle vältimiseks

Loodusteadus

Hoiatusmärkide äratundmine ja märkamine

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ennetamine

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte). 

NAPO filmi klipp

Napo avastab mitmesuguseid olukordi, milles kokkupuude kemikaalide ja teiste ainetega võib kahjustada nahka. Napo tutvub naha suurepäraste omadustega ja võtab ennast paljaks, et teile näidata kõike, mida te alati olete tahtnud naha kohta teada. Napo tuvastab probleemide ennetamise meetmeid ja tal on kolm olulist sõnumit: väldi, kaitse ja kontrolli.

Kaitse oma keha koos Napoga: teine tund – selg

See abivahendite komplekt tutvustab naha ja seljakaitsmise olulisust lihtsate igapäevaste ohtude eest. Abivahendite komplekti eesmärk on õpetada lapsi mitmesuguste ülesannete ja tegevuste kaudu mõistma tervise- ja ohutuseriske, mis kaasnevad käitumisega, mida saab vältida, ette nägema sarnaseid riske uutes olukordades. Samuti selgitatakse, kuidas selliseid riske vältida. 

Soovitusi õpetajatele

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas nad saaksid oma keha kaitsta ja vältida pikaajalist kahjulikku mõju, kuigi siin ei ole käsitletud kõiki ohtusid, millega meie keha võib kokku puutuda. Tegelikult keskendub see projekt selga ohustavatele riskidele (nahka käsitletakse esimeses tunnis). Kui soovite tunnis käsitleda ka teiste kehaosadega, näiteks silmadega seotud riske, vaadake vastavateemalisi filme Napo veebisaidilt.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast õpitegevuse laiendamiseks. Selles tunnis õpivad lapsed Napo videoklippide abil tundma oma tervise ja ohutusega seotud riske ning seda, kuidas ennast nende eest kaitsta.

Tunni jätkuna võivad lapsed kirjutada loo, milles nad kirjeldavad riske reaalses kontekstis.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

Tunda ära tervise ja ohutusega seotud riskid

Ette näha sarnaseid riske uutes olukordades

Selgitada, kuidas selliseid riske vältida

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Vaadake Napo videoklippe filmist: Kergenda kandamit!

Jaga ja valitse

Enne liigutamist mõtle

Hoia mind kõvasti

Arvutistseen

Arutelu meie keha ja selle üle, kui kerge on seda kahjustada, kui me istume, tõstame ja seisame valesti. Mõelge, kuidas me saaksime oma selga kaitsta, vältides neid riske. Pange kehašablooni peale selga ohustavate riskide hoiatused ja nõuanded, kuidas püsida terve.

LISATÖÖ - Napo ohtlik puhkus

Kirjutage või lavastage lugu sellest, kuidas Napo puhkusele läheb ning õpib tundma tema keha ja eelkõige tema selga ohustavaid riske.

See võib hõlmata järgmist:

Raske kohvri tõstmine

Liiga pikalt arvutimängu mängimine

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Tavaline valge paber ja värvipliiatsid

 Kehašabloon (olemas)

Hoiatusmärgid, nt ära istu arvuti ees lohakalt

Head nõuanded šabloonile panemiseks, nt „Istu sirge seljaga!”

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Ohutuseks vajalikud reeglid ja viisid

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Isiklikku tervist ohustavate riskide hindamine ja võimalusel nende vähendamine

Kehaline kasvatus

Igasuguse füüsilise tegevusega seotud riski hindamine ja käitumisviisid selle vältimiseks

Loodusteadus

Hoiatusmärkide tundmine ja märkamine

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ohjamine

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte).

NAPO filmi klipp

Luu- ja lihaskonna vaevused on kõige sagedasem tööga seotud terviseprobleem Euroopas, mis mõjutab miljoneid töötajaid - koguni 90% inimestest on mõnel eluhetkel kannatanud seljavalu, vaegusi kätes ja üksluise tööga seotud pingest tekkinud traumade käes.

 

Vanem vanusegrupp

Järgmised tööohutuse ja -tervishoiu õppevahendite komplektid on koostatud lastele vanuses üheksa kuni üksteist aastat. Üheksa-aastaselt jõuavad lapsed üliolulisse arenguetappi, mil nad peaksid suutma teha koostööd rühmades, alustama iseseisva töö õppimist ja toimetulekut mitmeetapiliste projektidega ning tutvuma teadusliku mõtlemisviisi ja faktidega. Riskiennetuse järkjärguline tutvustamine annab neile põhioskused ja teadmised, mis kaitsevad neid terve elu vältel.

Napo ohukütt: esimene tund – riskide ja ohtude väljaselgitamine

Selle abivahendiga saab lapsi kaasata mitmesugustesse lõbusatesse tegevustesse, mis aitavad neil ära tunda ja neile selgitada ohutuse- ja terviseriske nii koolis kui ka kodus. See aitab lastel mõista oma vastutust seoses riskide ja ohtudega ning hinnata riskide suurust.

Soovitusi õpetajatele

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas enda ja teiste eest hoolitseda ning ohte ära tunda.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast koos ideedega õpitegevuse laiendamiseks. Selle projekti käigus avastavad õpilased, kuidas ära tunda mitmesuguseid ohte, millega nemad ja nende sõbrad võivad kokku puutuda. Projekti käigus saavad nad arendada oskust õpitut üheskoos praktikas kasutada.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

1. tund – Napo ohukütt: Riskide ja ohtude väljaselgitamine

Tunda ära riskid ja ohud koolis ja kodus

Hinnata riske

Rühmatööna koostada materjale, mis näitavad õpitut

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Leia oht Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Napo ohukütt – riskide ja ohtude väljaselgitamine

Film: „Ohtlik tegevus”

Stseen – riskid kodus

Stseen – riskide hindamine

Arutage ja kirjeldage stseenides näidatud ohte ning seda, milliseid muid ohte lapsed teavad. Laske lastel selgitada, mis on risk ja mis on oht (vt abileht).

Jagage ohtude märkamise plakateid ja paluge lastel paigutada kleebiseid kohtadesse, kus nad leiavad ohte.

Jagage õpilaste rühmad ümber ja küsige igalt lapselt, milliseid ohte nad on avastanud.

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Ohtude märkamise plakatid

Kleebised

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Majapidamistooted, sh ravimid, võivad olla kahjulikud, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt.

Ohutust, sh põhilist liiklusohutust tagavad reeglid ja viisid, samuti inimesed, kes aitavad meie ohutust tagada

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Loodusteadus

Tunda ära elusolendites, materjalides ja füüsikalistes protsessides peituvaid ohte; hinnata riske ja võtta meetmeid, et vähendada riske endale ja teistele.

Õpilased peaksid saama teadmisi kemikaalide kasutamisest kodus, nende märgistusest ja käitlemisest.

Looduslike ja tehisainete käitlemine.

Kodanikuõpetus

Tunda ära ohud ja hinnata nendest tulenevaid riske.

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte).

NAPO filmi klipp

Napo ohukütt: teine tund – sekkumine ja ennetamine

Soovitusi õpetajatele

*See tund järgneb esimesele tunnile, mis käsitleb riskide väljaselgitamist.

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas enda ja teiste eest hoolitseda ning ohte ära tunda.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast koos ideedega õpitegevuse laiendamiseks. Projekti käigus avastavad õpilased, kuidas kaitsta ennast ja oma sõpru mitmesuguste võimalike ohtude eest. Projekti käigus saavad nad arendada oskust õpitut üheskoos praktikas kasutada.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

2. tund – Napo ohukütt: Sekkumine ja ennetamine

Osata toime tulla mitmesuguste ohtudega , mis võivad olla ohtlikud nii endale kui teistele

Mõista enda vastutust seoses riskide ja ohtudega

Hinnata riskide eri suurusi

Rühmatööna koostada materjale, mis näitavad õpitut

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Leia oht Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Napo ohukütt – sekkumine ja ennetamine

Film: „Ohutu algus”, stseen: „Jälgi, mida teevad teised!”

Film: „Ohtlik tegevus”, stseenid: „Tegutse vastavalt riskile”

Arutage ja kirjeldage stseenides näidatud ohte ning seda, milliseid muid ohte lapsed teavad. Laske lastel seletada, mida nad teeksid ohtude ja riskide ennetamiseks.

Arutage, kuidas mõned riskid on ohtlikumad kui teised, koostades riskide pingerea, alustades kõige raskemate tagajärgedega riskidest, ning küsige lastelt, millised riskid nõuavad kõige kiireloomulisemat sekkumist. (Vt abileht.)

Tehke laul, tants või lühinäidend, mis aitab meeles pidada, kuidas ennast ja üksteist ohtude eest kaitsta.

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Ohtude märkamise plakat

Kleebised

Tamburiin räpi esitamiseks (valikuline)

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Majapidamistooted, sh ravimid, võivad olla kahjulikud, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt.

Ohutust, sh põhilist liiklusohutust tagavad reeglid ja viisid, samuti inimesed, kes aitavad meie ohutust tagada

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Loodusteadus

Tunda ära elusolendites, materjalides ja füüsikalistes protsessides peituvaid ohte; hinnata riske ja võtta meetmeid, et vähendada riske endale ja teistele.

Õpilased peaksid saama teadmisi kemikaalide kasutamisest kodus, nende märgistusest ja käitlemisest.

Looduslike ja tehisainete käitlemine.

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ohjamine.

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte).

NAPO filmi klipp

Külastusi 9673, sellel kuul 9673

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks