Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Töölepingu lisakokkulepped

Varalise vastutuse kokkulepe

Viimati uuendatud: 29.02.2016


Nii mõnigi tööandja hoiab visalt kinni vanadest, kehtivuse kaotanud seaduse sätetest ja sõlmib tööletulijaga tema teadmatust ära kasutades kollektiivse varalise vastutuse lepingu. Selline leping kaldub üldisest võlaõigusliku vastutuse põhimõttest kõrvale, sest TLSi § 72 kohaselt on kahju tekitamisel töötaja vastutuse eelduseks töölepingust tuleneva kohustuse töötajapoolne süüline rikkumine. Ühiselt millegi ebamäärase eest vastutades ei ole võimalik kindlaks teha, kes nimelt oma töökohustusi süüliselt rikkus. Näiteks laos tekkinud puudujäägi eest ei ole võimalik vastutusele võtta ainult laohoidjaid, kui laos käivad ka kliendid ja omanikud.

VÕSi kohaselt vastutab igaüks ainult iseenda rikkumiste eest. Kui tööandja tõendab põhjusliku seose töötajapoolse kohustuse süülise rikkumise ja tekkinud varalise kahju vahel, on tal õigus nõuda kahju hüvitamist. Kuid TLSi § 75 annab tööandjale võimaluse sõlmida töötajaga talle tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest varalise vastutuse kokkulepe, mis on süüst sõltumatu.

Külastusi 6045, sellel kuul 6045

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks