Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Puhkus / Perepuhkused

Perepuhkused

Viimati uuendatud: 09.12.2020


Kui peres kasvavad lapsed, on töötajal õigus kasutada peale põhipuhkuse ka:

  • lapsepuhkust. Emal või isal on õigus saada igal kalendriaastal kolm või kuus tööpäeva lapsepuhkust. Kolm päeva puhkust on õigus saada siis, kui peres on üks või kaks last vanuses 3–14 aastat. Kuus päeva puhkust on õigus saada siis, kui peres kasvab vähemalt kolm last vanuses 3–14 aastat või vähemalt üks alla kolmeaastane laps. Lapsepuhkuse tasu arvutatakse töötasu alammäära alusel ning hüvitatakse riigieelarvest. Selleks esitatakse vormikohane andmik Sotsiaalkindlustusametile;
  • puudega lapse lapsepuhkust. Puudega lapse emal või isal on õigus saada üks tööpäev kuus lapsepuhkust kuni lapse 18aastaseks saamiseni. Puhkusetasu makstakse keskmise töötasu alusel ning hüvitatakse riigieelarvest;
  • tasustamata lapsepuhkust. Emal ja isal on õigus saada igal kalendriaastal kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust, kui peres on kuni 14aastane laps või kuni 18aastane puudega laps;
  • isapuhkust. Isal on õigus saada kokku 30 kalendripäeva isapuhkust ajavahemikul 30 päeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat lapse sünnikuupäeva kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Alates 01.07.2020 makstakse isale isapuhkuse ajal täiendavat vanemahüvitist. Täiendavat vanemahüvitist arvestab ja maksab Sotsiaalkindlustusamet.
  • lapsendaja puhkust. Alla 10-aastase lapse lapsendajal on õigus saada lapsendaja puhkust 70 kalendripäeva lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast arvates ning puhkust saab kasutada üks vanem korraga. Puhkusel oldud aja eest on lapsendajal õigus saada ühe kalendripäeva eest 100 protsenti keskmisest töötasust, mis arvestatakse lapsendamise kohtuotsusele eelneva kalendriaasta alusel. Lapsendaja puhkuse eest makstakse hüvitist ravikindlustuse seaduse alusel.

Kalendriaasta jooksul kasutamata jäänud lapsepuhkust järgmisse kalendriaastasse üle ei kanta.

 

Külastusi 13683, sellel kuul 13683

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks