Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Töötasu / Töötasu maksmise aeg ja koht

Töötasu maksmise aeg ja koht

Viimati uuendatud: 09.03.2016


Töötajal on vaja teada, milliseid makse tööandja töötasu pealt maksab ja milliseid makse töötasust kinni peab. Samuti peab töötaja teadma, mis kuupäeval töötasu makstakse (palgapäev). Need tingimused võivad olla kas töölepingus märgitud või töötajale kirjalikult teatatud.

Töötasu makstakse vähemalt üks kord kuus ja kantakse üle töötaja määratud pangaarvele. Pooled võivad kokku leppida töötasu maksmise ka sularahas.

Kui töötaja töötab n-ö eritingimustes, makstakse talle selle aja eest kõrgemat töötasu.

Töötasu makstakse kõrgemas määras:

  • ületunnitöö eest 1,5kordselt, kui on olemas kokkulepe rahas hüvitamise kohta;
  • öötöö eest 1,25kordselt. Kui töötasu makstakse alammääras, peab selle suurus olema öötöö tasu võrra kõrgem;
  • riigipühal või rahvuspühal töötamise eest kahekordselt.

Töötajale makstakse töötasu tööülesannete täitmise eest. Seadusega on ette nähtud juhtumid, kus tööandja maksab töötajale töötasu ka siis, kui:

  • ta töötajale tööd ei anna, ent töötaja on valmis tööülesandeid täitma;
  • töötaja täidab tööandja korraldusel töölepingus kokku leppimata, kuid tööhädavajadusest tulenevaid ülesandeid;
  • töötaja ei saa tööülesandeid täita ootamatul ja edasilükkamatul isiklikul põhjusel.

Töötasu, samuti majandustulemustelt ja tehingutelt makstavat tasu, kui selles on kokku lepitud, ei saa töötaja nõusolekuta vähendada.

 

Külastusi 13802, sellel kuul 13802

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks