Menüü

Avaleht / EU-OSHA / Kampaania "Vähem stressi" 2014-2015

Kampaania "Vähem stressi" 2014-2015

2014.–2015. aastal viib Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur üle Euroopa läbi kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi”, mille käigus kutsutakse erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone üle Euroopa aktiivselt võitlema psühhosotsiaalsete riskidega töökohtadel.

Psühhosotsiaalsed riskid on psühholoogilised, füüsilised ja sotsiaalsed  aspektid, mis võivad tekitada töötajale psühholoogilist või füüsilist kahju ning on tihti seotud töökorralduse, töökeskkonna või inimeste vaheliste suhetega. Seega võib psühhosotsiaalseks ohuteguriks olla näiteks vahetustega töö, mis ei võimalda perele piisavalt aega pühendada, otsustamisprotsess, mis ei kaasa töötajaid neid mõjutavate otsuste tegemisse, aga ka närviline klient, kes oma pahameele töötaja peale välja valab – stressorid, mis tugeva või pikaajalise mõju korral mõjutavad tervist. Uuringud näitavad, et 50–60% kaotatud tööpäevadest on tingitud tööstressist ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest. Luu- ja lihaskonna haiguste järel on see esinemissageduselt teine tööga seotud terviseprobleem Euroopas. Üheksa aasta jooksul teatas peaaegu 28% Euroopa töötajatest kokkupuutest psühhosotsiaalsete ohuteguritega, mis mõjutas nende vaimset heaolu. Igal aastal lähevad vaimse tervise häired (nii tööst tingitud kui ka tööga mitteseotud) Euroopas maksma hinnanguliselt 240 miljardit eurot. Alla poole summast moodustavad otsesed kulud, nagu arstiabi, ja 136 miljardit eurot kaotatakse tootlikkuse languse tõttu, mille hulka kuulub ka töölt puudumine.

Elus tajutavad psühhosotsiaalsed faktorid ei piirdu reeglina vaid töökeskkonnaga ning piiri tõmbamine tööst ja eraelust tingitud pingeolukordade vahele võib sageli olla keeruline või võimatu – lähedase haigus, lapse kooliminek või lähisuhte purunemine mõjutavad tõenäoliselt ka töötaja töövõimet. Kuigi sellised olukorrad väljuvad tööandja vastutusalast töötaja tervise hoidmisel, võiks hea tööandja kaaluda ka sellistes olukordades töötaja toetamist, ennetades probleemide võimalikku edasikandumist tööellu.

Kampaania on suunatud kõikidele tööandjatele ja töötajatele eesmärgiga teadvustada tööstressi ja töökoha psühhosotsiaalseid riske ning julgustada tööandjaid ja töötajaid tegema nende riskide vähendamiseks koostööd. Eestis keskendutakse peamiselt kahele fookusele: tööalased suhted ning töö- ja pereelu ühildamine.

Eestis avatakse kampaania pressikonverentsiga ülemaailmsel tööohutuse ja töötervishoiu päeval 28. Aprillil. Järgnevate kuude jooksul viiakse läbi seminare erinevates Eesti linnades ning jaotatakse kampaaniamaterjale. Üle euroopalisel tööohutuse ja töötervishoiu nädalal oktoobris toimub tööohutuse filmiõhtu ning traditsiooniline Töötervishoiupäev. Kogu kampaania vältel levitatakse ja avaldatakse teabematerjale, Napo multikaid ja teisi praktilisi vahendeid. 2014 aastal viiakse läbi ka Hea Tava auhinna konkurss, mille eesmärk on tõsta esile ettevõtteid ja organisatsioone, kes aktiivselt vähendavad tööstressi ja psühhosotsiaalseid riske töötajate endi kaasabil. Esmalt hinnatakse kandidaate riigi tasandil ja võitjad suunatakse üleeuroopalisele konkursile, kus valitakse üldvõitjad. Auhindadega tunnustatakse märkimisväärseid ja uuenduslikke tööohutuse ja töötervishoiu algatusi ning nende eesmärk on näidata töötervishoiu ja tööohutuse heade tavade kasutamise eeliseid. Osaleda võivad kõik Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna, Lääne-Balkani riikide ning Türgi organisatsioonid ja ettevõtted.

Eestis koordineerib kampaaniat Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) Eesti koordinatsioonikeskus koostöös Tööinspektsiooniga. Kampaania ametlik kodulehekülg asub siin http://www.healthy-workplaces.eu/et , kuid Eestis toimuvate ürituste kohta saab infot Tööelu portaalist www.tooelu.ee

Külastusi 9268, sellel kuul 9268

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks