Liigu edasi põhisisu juurde

Märksõna ohutegurid

Kõik artiklid (12)

 • Töökeskkond

  Radoon

  06.02.2023
  • Radoon on õhust raskem värvitu ja lõhnatu kõrgradioaktiivne gaas.
  • Põhja- Eesti klindivööndis ületab radoonisisaldus pinnaseõhus (1m sügavusel) soovitusliku piirväärtuse kuni kaheksa korda.
  • Radoon on ohuteguriks kõikidele hoonetele: nii uutele kui vanadele, keldriga ja ilma keldrita.
 • Uudised

  Vigastused, kahjulikud gaasid, müra! Millised ohud varitsevad metallitööstuses?

  Eestis on ligikaudu 2000 ettevõtet, mille tegevusalaks on erinevate metalltoodete tootmine. Metallitööstus on üks suurema tööõnnetuste arvuga tegevusala. Millised ohud seal töökeskkonnas varitsevad ja kuidas teha nii, et need kellelegi v...

 • Töökeskkond

  Kantserogeenid ja mutageenid

  • Kantserogeenid on ained, ühendid ja segud, mis võivad põhjustada pahaloomuliste kasvajate teket või suurendada nende esinemissagedust.
  • Mutageenid on ained ja valmistised, mis võivad esile kutsuda geenimuutusi või suurendada nende esinemissagedust.
  • Kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuude on alati ohtlik ehk võib välja kujuneda vähkkasvaja või tekkida geneetiline defekt.
 • Töökeskkond

  Raskuste teisaldamine

  • Raskuste käsitsi teisaldamine võib põhjustada tervisekahjustusi ja raskeid vigastusi.
  • Kui teisaldustöö moodustab põhiosa töötaja tööajast, võib töötajat sellel tööl rakendada alates 18. eluaastast.
  • Tööandja peab võtma tarvitusele töökorralduslikud ja tehnilised abinõud, et vältida või vähendada teisaldustööst tulenevat terviseriski.
 • Töökeskkond

  Ohutegurid töökeskkonnas

  30.09.2021
  • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid jagatakse viide gruppi – füüsikalised, füsioloogilised, bioloogilised, keemilised ja psühhosotsiaalsed.
  • Töökeskkonna ohutegurid võivad põhjustada tervisekahjustusi nii traumasid kui ka haigestumisi.
  • Töökeskkonnas võivad esineda erinevad ohutegurid, kuid kindlasti esineb kõikidel töödel füüsikaline, psühhosotsiaalne ja füsioloogiline ohutegur.
 • Töökeskkond

  Tolm

  30.09.2021
  • Tolm koosneb väga väikstest aineosakestest, mis satuvad õhku ja püsivad seal hõljuvana lühemat või pikemat aega
  • Õhus heljuvad tolmuosakesed mõjuvad peamiselt hingamisteedele, kuid tolm ärritab ka silmi (eelkõige silmade sidekesta) ning nahka.
  • Tolmu vähendamiseks on võimalik kasutada mitmeid erinevaid võtteid., kõige tõhusam on loomulikult tolmuallika kõrvaldamine.
 • Töökeskkond

  Asbest

  • Asbestina käsitatakse kiuliste silikaatide klassi kuuluvaid mineraale nagu aktinoliit, amosiit, antofülliit, kroküdoliit, krüsotiil ja tremoliit.
  • Asbestikiud on tolmuna sissehingamisel ohtlikud tervisele, soodustades kopsuvähi, asbestoosi ja mesotelioomi teket
  • Asbestitööd tuleb teha nii, et töötaja kokkupuude asbestitolmuga on võimalikult väike ja jääb alla piirnormi.
 • Töökeskkond

  Levinumate kutsehaiguste grupid ja põhjused

  09.09.2021
  • Füüsilist ülekoormust põhjustab näiteks raske füüsiline töö.
  • Kemikaalid võivad põhjustada naha, küünte ning ülemiste ja sügavamate hingamisteede kahjustusi.
  • Kopsuhaigused võivad tekkida näiteks mineraaltolmust.
 • Töökeskkond

  Töö kõrgustes

  • Redelil seistes ei tohi töötada kauem kui 30 minutit korraga ega rohkem kui kolmandiku tööpäeva pikkusest.
  • Kõrgusest kukkumise vältimise abinõude valikul tuleb eelistada kaitsepiirdeid ja ohutusvõrke isikukaitsevahenditele.
  • Enne tõstuki kasutamist ja iga töövahetuse alguses tuleb veenduda juhtimis- ja ohutusseadiste toimimises.
 • Töökeskkond

  Libisemine ja komistamine

  • Libisemise sagedaseks põhjuseks sisetöödel on märg põrand ning välistöödel libedus.
  • Libisemise ohtu on võimalik vähendada sobivate jalanõude kasutamisel.
  • Ajaks, mil pestud põrand on libe, on soovitatav välja panna hoiatusmärk seal liikujate tarbeks