Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Hea töökeskkonna auhind

Hea töökeskkonna auhind

Viimati uuendatud: 20.02.2019


Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte.

Tunnustusega soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Neis ettevõtetes on tööandjad teadlikud riskidest, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult. Ettevõttes kaasatakse töötajaid töökeskkonnas esinevate ohtude hindamisel ning töötajaid juhendatakse põhjalikult enne tööle asumist. Tööandja suhtub tõsiselt isikukaitsevahendite kasutamisse, on ise eeskujuks ohutusnõuete täitmisel ning nõuab seda ka töötajatelt. Ohutuskultuuri üldise arendamise seisukohalt peame oluliseks ka seda kas ettevõte/organisatsioon on esitanud tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas Tööinspektsioonile parimaid praktikaid, mida teised organisatsioonid saaksid võtta eeskujuks töökeskkonna arendamisel.

Kandideerimine

Kui eelnevatel aastatel valis Tööinspektsioon kandidaadid ise välja, tuginedes ettevõtte kohta meie infosüsteemis olevatele andmetele siis sellest aastast anname ettevõtetele võimaluse ise kandideerida. Kandideerida soovivatelt ettevõtetelt ootame taotluse esitamist hiljemalt 16. septembriks 2019. Taotluse täitmine ei võta kaua aega, vastata tuleb mõnele küsimusele ning tutvustada ettevõtte ohutussüsteemi toimimist. Täidetud vorm saadetakse automaatselt Tööinspektsiooni. NB! Kui otse brauseris ei õnnestu vormi täita, palun salvestage taotlusvorm oma arvutisse ja täitke sellel vajalikud väljad. Täidetud vorm tuleb saata Tööinspektsiooni üldmeili aadressile ti|ät|ti.ee

Ettevõtte hindamine

Ettevõtet hinnatakse kolmes osas:

Esimeses osas hinnatakse esitatud taotlust ning analüüsitakse Tööinspektsiooni infosüsteemis olevaid andmeid ettevõtte kohta (tööõnnetused, kutsehaigestumised, töövaidlused, järelevalve tulemused, väärteomenetlused). Hindamisel võetakse aluseks andmed alates 2015. aastast. Kontrollitakse, kas ettevõttes on olemas töökeskkonnaspetsialist ning koostatud riskianalüüs. Kui ettevõttes on toimunud tööõnnetus või kutsehaigestumine arvestatakse, milliseid muutusi ettevõttes ellu on viidud.

Esimese vooru läbimisest või mitte läbimisest teavitame ettevõtteid kahe nädala jooksul taotluse saamisest.

Ettevõtteid, kes esimese vooru edukalt läbivad külastab teises voorus Tööinspektsiooni konsultant, kes koos tööandjaga vaatab üle töökeskkonna ning hindab ettevõtte tegevusi allpool toodud teemadel. Samuti vaadatakse külastuse ajal üle ka taotluses esitatud andmed. 

Konsultant hindab ettevõttes kohapeal –

 1. ettevõtte töökeskkonna üldmuljet

 2. riskianalüüsi olemasolu ja asjakohasust

 3. töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi asjakohasust

 4. töökeskkonnaspetsialisti tegevust

 5. töökeskkonnavoliniku tegevust

 6. töötajatele väljaõppe korraldamise asjakohasust

 7. isikukaitsevahendite võimaldamist ja kasutamist

 8. kemikaalide käitlemist sh ohutuskaartide olemasolu ohtlike kemikaalide kohta

 9. tervisekontrolli korraldamine.


Lõpphindamine ja auhinna saajate väljaselgitamine

Peale ettevõtte külastamist koostab konsultant kokkuvõtte. Kokkuvõtted koos ettevõtte kohta eelnevalt kogutud andmetega (taotlus ning Tööinspektsiooni infosüsteemis olevate andmete analüüs) edastatakse hindamiskomisjonile.


Auhinna üleandmine

Auhind „Hea Töökeskkond 2019“ antakse pidulikult üle rahvusvahelisel konverentsil 12. novembril.


Hea Töökeskkond 2018 võitjad

Hea Töökeskkond 2017 võitjad

 • väikeettevõte Baltic Oil Service
 • suurettevõte Derivco Estonia

Hea Töökeskkond 2016 võitjad

 • Väikeettevõte AS Saku Metall
 • Suurettevõte AS Harju Elekter Teletehnika

Hea Töökeskkond 2015 võitjad

 • Väikeettevõte Crystalsol OÜ
 • Suurettevõte AS Tallinna Vesi

Hea Töökeskkond auhinda finantseerib Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööhõivet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020"

Külastusi 2090, sellel kuul 2090

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks