Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Sisekontroll

Sisekontroll

Viimati uuendatud: 21.12.2020


Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjat viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus kavandab, korraldab ja jälgib ta töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt seaduse nõuetele. Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemused.

Oma olemuselt moodustavad sisekontrolli kõik ettevõtte igapäevased tegevused ja töödokumendid, mis on osaks tööohutuse ja töötervishoiu korraldamisest vastavalt kehtestatud nõuetele (olulised on nii õigusaktide nõuded kui ettevõtte enda kehtestatud reeglid): ametijuhendid, töötajate juhendamine ja väljaõpe ning koolitused, riskianalüüsi täiendamine, töökeskkonna tegevuskavast kinnipidamine, ohuolukordade raporteerimine, seadmete nõuetekohane hooldus jne.

Olemaks kindel, et kõik tegevused toimivad nii nagu peab, korraldatakse kord aastas sisekontrolli audittööandja ja töötajate (esindajate) koostöös vaadatakse üle kõik ettevõttele rakenduvad seadusenõuded, ettevõttesisesed regulatsioonidkontrollitakse tegevuse vastavust nõuetele ning jälgitakse arenguid olulistes töökeskkonnaalastes näitajates (näiteks tööõnnetuste arv või haiguspäevade hulk töötaja kohta). Rangeid nõudeid sisekontrolli läbiviimise meetodile ei ole, sobiva lähenemise valib tööandja koostöös töötajate või nende esindajatega.

Eraldi peaks tähelepanu pöörama ka ümbritsevale elanikkonnale ja kõrvalistele isikutele – ega ettevõtte tegevus ei sea neid ohtu või ei aseta ebasoodsasse olukorda.

 

Külastusi 32093, sellel kuul 32093

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks