Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Viimati uuendatud: 21.12.2020


Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutuse koolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Koolitust viivad läbi täienduskoolitusasutuse pidajad vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele 24-tunnise õppekava alusel.

Kui töötaja valitakse uuesti töökeskkonnavolinikuks ja ta jätkab volinikuna ilma vaheajata, sõltub koolitusvajadus eelnevast koolitusest. Kui volinik on hiljuti osalenud täienduskoolitusel, ei pruugi olla koolitust vaja uuesti läbida. Kui eelmine koolitus toimus volinikuks valimise järgselt neli aastat tagasi, on õige läbida koolitus uuesti.

Mõnel juhul, näiteks olulise muudatuse puhul õigusaktis või töökeskkonnas, võib osutuda vajalikuks täienduskoolituse korraldamine voliniku volituste kehtimise ajal. Tööandja peab saatma voliniku täienduskoolitusele ka juhul, kui tööinspektor peab seda vajalikuks.

Esmaabiandja välja- ja täiendõpe

Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale koolituse hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest ja saadab ta täienduskoolitusele iga kolme aasta järel. Esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse viib läbi täienduskoolitusasutuse pidaja vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele. Esmaabiandja koolituse kestus on 16 akadeemilist tundi ning täienduskoolituse kestus kuus akadeemilist tundi.

Külastusi 12881, sellel kuul 12881

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks