Menüü

Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnaspetsialist / Kas igas ettevõttes peab olema töökeskkonnaspetsialist?

Kas igas ettevõttes peab olema töökeskkonnaspetsialist?

Viimati uuendatud: 28.06.2017


Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on korraldada ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus vastavalt õigusaktide nõuetele – näiteks riskianalüüsi läbiviimine või töökeskkonnavolinike valimine.

Suurettevõttes töötab sageli üks või mitu põhikohaga töökeskkonnaspetsialisti, väikeettevõttes piisab, kui töökeskkonnaspetsialisti ülesanded on määratud ühele töötajatest teiste tööülesannete kõrval. Töökeskkonnaspetsialisti rolli võib täita ka tööandja ise või kasutada ettevõttevälist teenuseosutajat. Kes töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täidab või kui palju töökeskkonnaspetsialiste ettevõte vajab, otsustab tööandja ise – spetsialistide arv peab olema piisav ohutu töökeskkonna korraldamiseks, arvestades ettevõtte suurust ning sealse töökeskkonna ohtlikkust.

Töökeskkonnaspetsialisti määramisest teavitab tööandja 10 päeva jooksul Tööinspektsiooni – lihtsaim viis selleks on saata oma tööinspektorile või Tööinspektsiooni üldmeilile teade ettevõtte andmetega, tööspetsialisti nime, ametikoha ning kontaktandmetega ning tema ametisse määramise kuupäevaga.

Ka töökeskkonnaspetsialisti määramise korral töötajate hulgast jääb lõppvastutust ohutu töökeskkonna eest kandma tööandja.

Külastusi 18692, sellel kuul 18692

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks