Menüü

Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnavolinik / Töökeskkonnavoliniku väljaõpe

Töökeskkonnavoliniku väljaõpe

Viimati uuendatud: 08.01.2019


Tööandjal tuleb kahe kuu jooksul alates töökeskkonnavoliniku valimisest saata ta töökeskkonna-alasele väljaõppele. Õpet korraldatakse tavaliselt 3-päevaste kursustena (väljaõppe maht on 24 tundi) ning väljaõpet pakkuvate koolitusasutuste nimekiri asub Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Töökeskkonnavoliniku väljaõpe peab toimuma tööajal ning tööandja kulul.

Töökeskkonnavoliniku täiendõppe korraldus on paindlik nii regulaarsuse kui sisu osas. Volinik tuleb saata täiendõppele, kui:

  • töökeskkonnas on toimunud olulised muutused, seal vahetatakse thenoloogiat või töövahendeid (näiteks võetud kasutusele uus tehnoloogia, mis mõjutab oluliselt töötajate tööohutust);
  • olulised muudatused toimuvad töökeskkonna-alastes õigusaktides (näiteks võiks täiendõpe olla oluline ehitusettevõtte töökeskkonnavolinikule kui muutub määrus “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”);
  • täiendõpet peavad vajalikuks kas tööinspektor, töökeskkonnanõukogu või töökeskkonnavolinik ise.

Täiendõpe võib olla ka asjakohane olukorras, kus volinikuks valitakse töötaja, kes on juba varem mõnes teises ettevõttes töökeskkonnavoliniku rolli täitnud ning väljaõppe läbinud.

Töökeskkonnavoliniku täiendõppele ei ole kohustuslikku õppekava, õppe sisu sõltub tööandja ja töötajate vajadustest. Ka täiendõpet pakkuvad koolitusasutused on registreeritud Sotsiaalministeeriumis.

Külastusi 12272, sellel kuul 12272

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks