Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg

Sõidumeeriku kasutamine

Viimati uuendatud: 27.05.2016


On olemas 2 tüüpi sõidumeerikuid: analoogsõidumeerik ja alates 01.05.2006 digitaalne sõidumeerik.

Sõidumeerik peab mõõtma ja registreerima:

  • sõiduki läbisõitu;
  • sõiduki kiirust;
  • sõiduaega;
  • muud töö- või valveaega;
  • töövaheaegu ja igapäevast puhkeaega.

Salvestusrežiimid

Sõidukijuht:

a) tagab salvestuslehel registreeritud aja vastavuse sõiduki registreerimisriigi ametlikule ajale;

b) kasutab lüliteid, mis võimaldavad registreerida eraldi ja eristatavalt järgmised ajavahemikud.

Sõidumeeriku leppemärgid

Analoogsõidumeerikuga varustatud sõidukijuht

Iga analoogsõidumeerikuga varustatud sõiduki juht kannab oma salvestuslehele järgmised andmed:

1. salvestuslehe kasutamist alustades oma perekonna- ja eesnime;
2. salvestuslehe kasutamise alguse ja lõpu kuupäeva ja koha;
3. iga sõiduki registreerimisnumbri, millele ta on määratud tööle, nii salvestuslehele kantud esimese reisi alguses kui ka salvestuslehe kasutamise ajal, kui tuleb sõidukit vahetada;
4. läbisõidumõõdiku näidu:

1) salvestuslehele kantud esimese reisi alguses;
2) salvestuslehele kantud viimase reisi lõpus;
3) kui tööpäeva jooksul tuleb sõidukit vahetada, siis esimese sõiduki näidu, mida juht kasutama määrati, ja järgmise sõiduki näidu;

5. sõidukite vahetamise aja.

Sõidumeeriku kasutamine

  • Juht kasutab salvestuslehte või juhikaarti iga päev, mil ta sõidukit juhib, ning alates hetkest, kui ta sõiduki üle võtab. Salvestuslehte või juhikaarti ei võeta välja enne igapäevase tööaja lõppu, kui selle väljavõtmine ei ole muul viisil lubatud. Ühtki salvestuslehte või juhikaarti ei tohi kasutada pikema aja jooksul kui see, milleks see on ette nähtud.
  • Juhid kaitsevad piisavalt salvestuslehti või juhikaarte ega kasuta määrdunud või rikutud salvestuslehti või juhikaarte.´
  • Salvestuslehte ei tohi sõidumeerikus hoida üle 24 tunni. Vastasel juhul kirjutatakse salvestatud andmed üle ning neid ei ole võimalik kindla päeva ja kellaajaga seostada.õ
  • Digitaalse sõidumeeriku puhul on juht kohustatud manuaalselt märkima tööaja alustamise ja lõpetamise riigi
  • Kui juht ei viibi sõidukis ega saa seetõttu sõidukisse paigaldatud sõidumeerikut kasutada, siis sõiduk on varustatud analoogsõidumeerikuga, tuleb andmed kanda salvestuslehele käsitsi, automaatse registreerimise või muude vahendite abil loetavalt ja salvestuslehte määrimata. Kui sõiduk on varustatud digitaalse sõidumeerikuga, tuleb puuduvad andmed kanda juhikaardile sõidumeeriku manuaalse sisestusseadme abil.

Külastusi 9430, sellel kuul 9430

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks