Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Olmeruumid

Olmeruumid eritingimustes

Viimati uuendatud: 10.01.2019


Mõnedel tegevusaladel nagu ehitustööd, kalalaevandus ning maavarade kaevandamine, kehtivad olmeruumide osas erinõuded tulenevalt töötingimuste eripärast. 

Ehitusplatsile tuleb kasutusvalmis olmeruumid tagada enne ehitustööde algust. Need peavad paiknema ehitusplatsil või sellele võimalikult lähedal. Ruumid võivad olla kohandatud renoveeritavatesse ruumidesse või ettenähtava otstarbega soojakutesse. Kui on tegemist etapiliselt liikuva ehitusplatsiga, näiteks teedeehituse korral, või kui ehitustööd objektil ei kesta kauem kui 2 nädalat, võivad riietus-, kuivatus- ja pesemisruumid olla paigaldatud töötajate kogunemiskohta.

Riietusruumid peavad olema küllaldaselt ruumikad ning varustatud istmete ja lukustatavate riidekappidega. Töö- ja tavariietuse jaoks peavad olema eraldi kapid või sektsioonid. Märgade või niiskete riiete ja jalanõude kuivatamiseks tuleb ette näha piisavalt suur hästiventileeritav ja sobiva temperatuuriga kuivatusruum või kuivatuskapid. Kui töö laad ei nõua tööriietust, ei ole vajalikud ka riietusruumid, kuid igale töötajale tuleb tagada koht üleriiete ja isiklike esemete hoidmiseks.

Kui töö on füüsiliselt raske, tolmune, määriv, seotud ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate ainete kasutamisega või toimub kõrge õhutemperatuuri tingimustes, peab töötajatel olema võimalik kasutada sooja ja külma veega dušše, arvestusega 1 dušš kuni 15 töötaja kohta. Kui dušid ei ole vajalikud, peab töötajatel olema võimalus kasutada külma ning vajaduse korral sooja veega varustatud valamuid, arvestusega 1 valamu kuni 10 töötaja kohta. Tualettruume peab olema ehitusplatsil piisavalt, kuid vähemalt 1 tualett 15 töötaja kohta. Tualettruumis peab olema võimalik käsi pesta ja kuivatada. Töötajatel peab olema võimalus sobivates tingimustes einestada ja puhata. Puhkeruum, puhkamiseks kohandatud ruum või soojak peab olema piisavalt suur ning selles peab olema töötajate arvule piisav hulk laudu ja seljatugedega toole. Kui töötajaid ei toitlustata kohapeal, peavad olema loodud tingimused kaasatoodud toiduainete säilitamiseks ja vajaduse korral soojendamiseks.

Meestele ja naistele peavad olema eraldi riietusruumid, pesemisruumid või korraldatud nende ruumide kasutamine erineval ajal. Tualettruumid peavad meestele ja naistele võimaluse korral olema eraldi. 

Kui tööde laadist või ehitusplatsi asukohast tulenevalt on vajalik töötajate regulaarne majutamine ehitusplatsil, tuleb selleks ette näha piisava suurusega magamisruumid. Ruumid peavad olema varustatud töötajate arvule vastava hulga voodite, kappide, laudade ning seljatugedega toolidega. Magamisruumide planeerimisel tuleb arvesse võtta töötajate soolist koosseisu.

Kalalaevadel nõutakse olmeruumide olemasolu korral, et need kaitseksid laevapere võimalikult palju ilmastiku, müra, vibratsiooni ja õõtsumise mõju eest ning sinna ei pääseks ebameeldivad lõhnad laeva teistest osadest. Olmeruumide temperatuur laevas peab jääma vahemikku 20-25 °C ning ruumide valgustatus peab olema vähemalt 150 luksi, iga koi kohal peab olema ka kohtvalgusti. Kui kalalaeval on kambüüs ja mess, siis peavad need olema piisava suurusega, arvestades laevapere liikmete arvu, hästi valgustatud ja ventileeritud, kergesti puhastatavate pindadega ning varustatud külmkapiga. Üldventilatsiooniga tuleb tagada kambüüsi õhuvahetus vähemalt 15 l/s m2. Kalalaevadel peavad olema käimlad ning valamutega ja võimaluse korral ka dušiga varustatud ventileeritavad pesemiskohad.

Maavarade kaevandamise tegevusalal tuleb võimaldada riietusruumid, mis on varustatud istmetega ja lukustatavate riidekappidega. Kui asjaolud (nt ohtlikud ained, niiskus, mustus) seda eeldavad, peavad tööriiete ja igapäevariiete jaoks olema eraldi kapid. Sel puhul peab tagama sooja ja külma veega varustatud duši kasutamise võimaluse. Kui dušid ei ole nõutavad, peab pesemisruumis olema piisav arv sooja ja külma veega varustatud valamuid. Välitingimustes töötajatele peavad olema ette nähtud riiete kuivatusruum. Töötamiskohtade, puhkeruumide, riietusruumide ning duširuumide läheduses peab olema piisav arv tualette ja valamuid. Tualettruumis peab olema võimalik käsi pesta ja kuivatada. Meeste ja naiste jaoks tuleb üldjuhul ette näha eraldi riietus- ja duširuumid ning valamud ja tualetid. Puhkeruum peab olema küllaldase suurusega ning varustatud laudade ja seljatoega toolidega. Allmaakaevanduse puhul võivad olmeruumid asuda maa peal.

Külastusi 4915, sellel kuul 4915

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks