Menüü

Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töötervise edendamine / Tervislik toitumine töökohal

Abiks olukorra hindamisel ja tegevuste kavandamisel

Viimati uuendatud: 10.12.2015


Tervisliku toitumise toetamine ei ole tingimata majanduslikult kallis ega ka ajakulukas.

  • Olenevalt oma organisatsiooni suurusest võib olla mõistlik luua eraldi töörühm, kes aitab tegevuskava planeerida ja ellu rakendada. Konsulteerige töötajatega ning kaasake töörühma inimesi juhtkonnast, töötajate seast, ametiühingust.
  • Selgitage välja juba tehtav (näiteks kasutades Lisas 1 olevat ankeeti) ja arutlege üheskoos edasiste valikute üle.
  • Uuendage oma tegevusplaani, sise-eeskirju ja muid olulisi dokumente, lülitades neisse tervisliku toitumise teema. Määrake ajakava, käsitletavad allteemad, vastutajad.
  • Täitke, jälgige ja hinnake oma tegevusplaane regulaarselt.
  • Muutuse saavutamiseks kohtuge töörühmaga regulaarselt, vahetage teavet ja vajadusel kohendage plaane.
  • Kasutage välist abi. Tervise Arengu Instituudi hallatavas portaalis www.toitumine.ee vastavad teie nõuannetele ekspert ja dietoloog tasuta.

Muutused rakenduvad sageli hoopis paremini entusiastlikul eestvedamisel ja inimeste kaasamisel. Oluline on anda töötajatele võimalus vabatahtlikult oma toitumisharjumusi muuta.

Ontario Rahvatervise Assotsiatsioon Kanadas on tööandjatele olukorra hindamiseks ja tegevuste edasise kavandamise toeks välja töötanud ankeedi, mille oleme Eesti oludele kohandanud. Ankeedi leiate lisast 1.

Esitatud küsimused võimaldavad analüüsida teavet süsteemselt ja olukorra kõikidest olulistest aspektidest lähtuvalt.

Esimese bloki abil saab põhjaliku ülevaate töö ja töökeskkonna iseloomust, töötajatest ning võimalikest vajadustest, mida töökeskkonna või töötajate eripära tingib. Järgmised blokid puudutavad töökohal pakutavaid võimalusi (juhtimine, ressursid) ning annavad seeläbi kindlama aluse edasiseks tegevuste arendamiseks.

Toitlustaja, toidukulleri ning toiduautomaatide teenuseid puudutavad küsimuste blokid annavad võimaluse hinnata töökohal pakutava toidu tasakaalustatust, mitmekesisust ja kättesaadavust.

Külastusi 4914, sellel kuul 4914

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks