Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused / Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus

Viimati uuendatud: 23.05.2017Soolise võrdõiguslikkuse seadus
(SoVS) jõustus 1. mail 2004

Seaduse eesmärk on:

 • keelata sooline diskrimineerimine;
 • edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust;
 • tagada diskrimineeritule õiguskaitse.


Tööandjate kohustused:

 • Hoiduda diskrimineerimisest
 • Kohustus anda seletus isikule, kes kahtlustab diskrimineerimist
 • Edendada soolist võrdõiguslikkust


Otsene sooline diskrimineerimine on isiku halvem kohtlemine

 • tema soo
 • raseduse ja sünnitamise
 • lapsevanemaks olemise
 • perekondlike kohustuste täitmise
 • muude soolise kuuluvusega seotud asjaolude (nt kohustuslik kaitseväeteenistus)                                                            

…tõttu võrreldes teiste inimestega samalaadses olukorras.

Diskrimineerimine on kõige sagedamini põhjustatud eelarvamustest ja hoiakutest, mis takistavad nägemast konkreetset inimest – tema väärtust, oskusi, võimeid jms.

Diskrimineerimine, traditsioonilised vaated soorollidele ning eelarvamused võivad takistada inimesel õppida eriala või tegeleda tööga, mis talle on kõige südamelähedasem. Samuti võivad need mõjutada tööandjat/tööle valijat otsustama värbamisel, edutamisel vms situatsioonis kandidaadi kasuks tema soo rahvuse, vanuse vms isiku tunnuse tõttu.

 • Näiteks tööandja eeldab, et tööle kandideeriv naisinsener ei saaks tööga hakkama võrdselt meeskolleegidega, sest arvab, et naised ei sobi tehniliste alade spetsialistiks, sest „alati on insenerid mehed olnud“. Tööandja jätab seejuures tähelepanuta konkreetse naise teadmised, oskused, pühendumuse tööle ja ametialased kogemused.
 • Või näiteks meestöötaja otsene ülemus ei taha lubada teda lapsehoolduspuhkusele või haige lapsega hoolduslehele, sest ootab oma meesalluvatelt töö seadmist prioriteediks kodu ja perekondlike kohustuste ees. Samas asutuses töötatakse pidevalt pärast kl 18 ning väikelastega isad ei saa oma lastele lasteaeda järele minna jms. 

Diskrimineerimine on ka see, kui lapsehoolduspuhkuselt naastes vähendatakse töötaja töötasu või keeldutakse palka tõstmast, ehkki kõigil teistel kolleegidel on töötasu vahepeal tõusnud.

Seksuaalne ahistamine on keelatud ja seaduse silmis on see võrdsustatud soolise diskrimineerimisega. Näiteks on seksuaalselt ahistav olukord, kus kolleegi või alluvat puudutatakse või üritatakse puudutada, ehkki on selge, et see on puudutuste adressaadile vastumeelne. 

Külastusi 18590, sellel kuul 18590

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks