Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Noor või alaealine töötaja / Mida ma pean teadma töökeskkonnast / Tervisekontroll

Tervisekontroll

Viimati uuendatud: 04.02.2021


Samamoodi nagu kõikide teiste töötajate puhul on tööandjal kohustus korraldada tervisekontroll ka alaealisele töötajale. Tervisekontrolli aluseks on töökeskkonna riskianalüüs ning tervisekontroll tuleb korraldada tööajal ja tööandja kulul. Esmane tervisekontroll tuleb korraldada nelja kuu jooksul alates tööle asumisest ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul.

Enamasti on alaealiste puhul erisuseks see, et alaealine töötab reeglina lühikest aega (näiteks paar nädalat malevas). Peale selle ei puutu alaealine töötaja kokku enamuse nende ohuteguritega, mille esinemisel tervisekontrolli korraldamine on vajalik, sest alaealistele on keelatud töötada kokkupuutes paljude niisuguste ohuteguritega.

Näiteks tuleb tööajatele korraldada tervisekontroll juhul, kui nad puutuvad kokku tamme- või pöögi tolmuga (kantserogeenne toime). Alaealisel töötajal on aga keelatud töötada kokkupuutes kantserogeensete ainetega ja selle tõttu pole tervisekontrolli korraldamine vajalik.

Kuid tähelepanu tuleb pöörata sellele, et alaealistele ei ole keelatud kokkupuude kõikide ohuteguritega, mis tingivad tervisekontrolli vajaduse. Tervisekontroll tuleb korraldada alaealisele töötajale, kes töötab:

  • üle poole tööajast kuvariga;
  • kokkupuutes tolmuga (nt metallitolm, puidutolm väljaarvatud kokkupuude kõva puidu, nt pöögi või tamme töötlemisel tekkiva tolmuga, mis on kantserogeenne ning millega kokkupuude on alaealisele keelatud, jahutolm);
  • kokkupuutes biotsiididega;
  • kokkupuutes ohtliku kemikaaliga, mis põhjustab rasket silmakahjustust või silmade ärritust;
  • kokkupuutes 2. ohurühma bioloogilise ohuteguriga (näiteks on laste mänguväljakul liivakastide koristamisel võimalus kokku puutuda toksoplasmoosi tekitajaga või haljasalal riisudes puugiga, mis on puukborrelioosi kandjaks).

Samuti tuleb tervisekontroll korraldada alaealisele, kes teeb sama tüüpi liigutuste kordumisega ning üleväsimust põhjustavate sundasendite ja – liigutustega seotud töid (töötamine  pidevalt püsti seistes või istudes) või teeb alaealine pidevaid korduvaid liigutusi kätele (näiteks värvimine, eeldusel, et konkreetse värvi kasutamine ei ole alaealisele keelatud).

Kas alaealisele töötajale on vaja tervisekontroll korraldada selgub töökeskkonna riskianalüüsi käigus, mis tuleb alaealise töötamise puhul läbi viia samamoodi nagu tavalise töötaja tervisekontrolli vajaduse üle otsustamiseks.

Külastusi 12308, sellel kuul 12308

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks