Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Noor või alaealine töötaja / Mida ma pean teadma töösuhetest? / Sobiv töö alaealistele

Sobiv töö alaealistele

Viimati uuendatud: 09.10.2019


Enne tööleasumist kaalu korralikult läbi, milline töö ja töötingimused sulle paremini sobivad. Kas tahaksid teha sellist tööd, mille kõrvalt jõuad ka õppimisega tegeleda, või käia mõnda aega ainult tööl?

Valikute langetamisel vaata alustuseks endale otsa ja mõtle kriitiliselt, millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed. Kas oled valmis tegema tööd, kus tuleb aeg-ajalt nii füüsiliselt kui ka vaimselt pingutada või kus töö võib muutuda üksluiseks ja seda peab valdavalt tegema üksinda? Kas tahad töötada kindlatel nädalapäevadel või graafiku alusel? Kas sulle meeldib teha tööd ühes kindlas kohas või sõidaksid meelsamini eri paikadesse?

Kindlamini tunned end siis, kui sul on õpilas- või töömaleva kogemus, kui oled kaasa löönud õpilasfirmas või teinud vabatahtlikku tööd. Kindlasti tuleb kasuks seegi, kui oled suviti koolivaheajal taskuraha teeninud. Kui sul varasemat töökogemust ei ole, pole põhjust muretsemiseks. Kunagi on ikka esimene kord.

NB! Kui oled alaealine, siis tea, et tööandja ei tohi sinuga sõlmida töölepingut ega lubada sind tööle, mis:

 • ohustab sinu tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu;
 • ületab sinu kehalisi ja vaimseid võimeid;
 • ohustab sinu kõlblust;
 • sisaldab ohte, mida sa ei suuda kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu õigel ajal märgata ega ära hoida.
Töölepingu sõlmimiseks vajalik seadusliku esindaja nõusolek Töölepingu sõlmimiseks vajalik tööinspektori nõusolek
7-14-aastane JAH JAH
15-17-aastane JAH EI

 

0–6-aastane         

 • töö tegemine on ilma eranditeta keelatud;

7–12-aastane           

 • lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-,   spordi- või reklaamialal;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku   esindaja nõusolek;
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.
 • tööinspektoril õigus kaasata alaealise tahte väljaselgitamiseks lastekaitsetöötaja;

13–14-aastane     

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused   on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust;
 • 13-aastase   alaealisega võib töölepingu sõlmida järgmiste tööde tegemiseks:
     1) põllumajandustööd;
     2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad   abitööd;
     3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad   abitööd;
     4) muud tööd, mis vastavad TLS § 7 lg-s 2 ja 4 sätestatud nõuetele.
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik tööinspektori nõusolek; 

15–16-aastane     koolikohustuslik            

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused   on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku   esindaja nõusolek;

15–16-aastane   mittekoolikohustuslik

17-aastane

Veendu, et tööandja on usaldusväärne

Tööle minekul on väga tähtis teada oma tööandjat (ettevõtet, firmat), kelle juures kavatsed tööle asuda, ja tema usaldusväärsust. Eelkõige tähendab see, et tööandja majandustegevus on kasumlik, ta peab kinni kokkulepetest, tal ei ole probleeme töötasu ja maksete maksmisega, ta hoolitseb töötajate arendamise ja koolitamise eest. Enne kui otsustad, uuri tööandja tausta. Sotsiaalmeedia, internetifoorumid ja avalikud andmebaasid võimaldavad esialgse info kindlasti kätte saada. Vajalikku teavet ja head nõu saad kindlasti ka siis, kui räägid tööle mineku soovist pereringis, tuttavatele ja sõpradele.

Ettevõtte tausta on võimalik kontrollida näiteks e-äriregistrist (www.rik.ee/et/e-ariregister) või krediidiinfost (www.krediidiinfo.ee). Kui näed, et ettevõttel on maksuvõlad, ei pruugi ta ka sulle töö eest tasu maksta.

Külastusi 24821, sellel kuul 24821

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks