Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Noor või alaealine töötaja / Mida ma pean teadma töösuhetest? / Tööaeg

Tööaeg

Viimati uuendatud: 09.10.2019


Alaealise tööajale kehtivad rangemad tööaja piirangud kui täiskasvanute tööajale.

Koolikohustuslik alaealine ei tohi:

  • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja;
  • teha ületunnitööd;
  • töötada vahetult enne koolipäeva algust;
  • töötada rohkem kui pool aega igal koolivaheajal;
  • töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal.

Mittekoolikohustuslik alaealine ei tohi:

  • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja;
  • teha ületunnitööd;
  • töötada 22.00-06.00 vahelisel ajal.

ERAND: Alaealine võib täiskasvanu järelevalve all teha loomingulist tööd kultuuri-, spordi- või reklaamialal kella 20.00 kuni 24.00. Näiteks võib 8-aastane noor astuda üles reklaamikampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda erinevates kultuuriprojektides.

Alaealistele on kehtestatud lühendatud tööaeg vajadusest kaitsta alaealise tervist ning anda koolikohustuslikule alaealisele töötajale piisavalt aega hariduse omandamiseks. Olenevalt alaealise vanusest võivad alaealised töötada 2-8 tundi päevas.

Tulenevalt vanusest on alaealise lühendatud täistööaeg järgnev:

Lubatud tööaeg t/päevas (TLS § 43) Lubatud tööaeg  t/7-päevase ajavahemiku   jooksul  (TLS § 43) Kohustuslik puhkeaeg t/24-tunnise ajavahemiku jooksul (TLS § 51 lg 2)
7-12-aastane 2 tundi õppeveerandi kestel; 3 tundi koolivaheajal 12 tundi õppeveerandi kestel;  15 tundi koolivaheajal 22 tundi õppeveerandi kestel;  20 tundi koolivaheajal
13-14-aastane ja koolikohustuslik 2 tundi (3 tundi, kui tegemist on kerge tööga*) õppeveerandi kestel; 7 tundi koolivaheajal 12 tundi õppeveerandi kestel;  35 tundi koolivaheajal 21 tundi õppeveerandi kestel;  15 tundi koolivaheajal
15-17-aastane mittekoolikohustuslik 8 40 14
ERISUS: 14-aastane   praktikal 7 35 15
ERISUS: 15-17-aastane   praktikal 8 40 14
NB! Kokkulepe, mille kohaselt   alaealisele töötajale ei ole pikema kui 4,5-tunnise töötamise kohta ette   nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisesest vaheaega, on tühine.   Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka (TLS § 47 lg 3).

* kerge töö kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal

Summeeritud tööaja arvestuse kohaldamisel alaealisele töötajale ei või tööaja arvestus ületada eeltoodud piiranguid. Näiteks võib 12-aastane nooruk töötada summeeritud tööaja arvestuse alusel kolmel päeval nädalas 3 tundi ja kolmel päeval 2 tundi. Tema igapäevane tööaeg ei tohi ületada 3 tundi päevas ning 15 tundi nädalas.

Külastusi 18200, sellel kuul 18200

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks