Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Katseaeg

Katseaeg

Viimati uuendatud: 12.02.2019


Katseajal hindab tööandja, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused on kokkulepitud töö tegemiseks nõutaval tasemel. Tööandja kohustus on katseaja jooksul töötajat juhendada ja teda välja õpetada. Töötaja omakorda saab aimu, kuidas töö talle sobib.

Soovitatav on mõne aja möödudes teha kirjalik vahekokkuvõte saavutatud tasemest ja juhtida töötaja tähelepanu vajakajäämistele. Ka töötaja ise peab katseajal aktiivne olema, küsima selgitusi ning täiendavat juhendamist töölõikudes, mis tal veel hästi välja ei tule.

Töötajale peab olema määratud juhendaja, mentor, kes jälgib uue töötaja sisseelamist ning on algajale toeks. Näiteks kui vilunud õmbleja läheb ühest õmblusettevõttest teise, tuleb tal siiski nii mõndagi ümber õppida ning uue tehnoloogia ja töörütmiga kohaneda.

Mõnes tegevusvaldkonnas, eriti kaubanduses-teeninduses, on levinud nn proovipäevad enne töölepingu sõlmimist. TLSi § 4 lg 2 alusel käsitletakse aga kõiki tööle lubatud, kuid lepinguta isikuid töölepingu alusel töötavate töötajatena.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse järgi võib kuni üks päev kestval proovipäeval olla ainult Eesti Töötukassas arvele võetud töötu. Ka tööproovi ajal on tööandja kohustatud järgima töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõudeid. Kontrollijale saab tööandja tõendada tema juures tööd tegeva isiku tööproovil osalemist töötukassa kokkuleppega. Selliseks proovipäevaks töölepingut ei sõlmita ja töötasu ei maksta.

Muid proovipäevi ette nähtud ei ole. Töötaja „proovimiseks” on katseaeg, mis ei ole mingi eraldiseisev periood, vaid töösuhte esimene etapp. Tööandja saab katseaega rakendada ainult tööle asumisel. Hilisem töölepingu muutmine töötamise käigus teisele tööle üleminekul ei õigusta uues katseajas kokku leppimist. Tööandja pakub ju uut ametit, uut väljakutset ikka töötajale, keda usub sellega toime tulevat.

Külastusi 14396, sellel kuul 14396

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks