Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Tähtajaline tööleping

Tähtajaline tööleping

Viimati uuendatud: 12.02.2019


Eeldatakse, et töösuhe on tähtajatu. TLSi §-d 9 ja 10 reguleerivad tähtajalise töölepingu sõlmimist, sidudes selle eelkõige hooajatöö tegemisega või töömahu ajutise suurenemisega. Põhjus tuleb lepingus lahti kirjutada. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, tähtaeg määratakse kuupäeva või sündmuse saabumisega.

Eriaktiga võib ette näha töömahust sõltumatuid olukordi, kus tööandjat kohustatakse sõlmima tähtajalist töölepingut.

Tähtajalise lepingu võib sõlmida ka ajutiselt eemal viibiva konkreetse töötaja asendamiseks kuni tema tööle naasmiseni, näiteks põhitöötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise või pikalt kestva haiguse korral.

Aastast aastasse laieneb tööjõuvahendusfi rmade tegevus. Töötajad huvituvad, kas asjaolu, et nad on tööle võetud renditöötajana, on tähtajalise töölepingu sõlmimiseks iseenesest piisav alus. Tegelikult on renditöötajaga tähtajalise töölepingu sõlmimine õiguspärane üksnes juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom kasutajaettevõttes.

Külastusi 14618, sellel kuul 14618

Küsimused ja vastused

  • Mille alusel toimub isikuandmete töötlemine renditööjõudu kasutades?
  • Tööandjal ei ole tööd pakkuda ja ta soovib töötajad saata teise ettevõttesse tellimust täitma. Tööandja kinnitusel renditakse töötajad ajutiselt välja. Kas tööandjal on õigus seda teha, kui töölepingus kokkulepet renditöö tegemiseks sõlmitud ei ole? Kelle korraldusi teises ettevõttes töötaja täitma peab, kas oma tööandja või sealse ettevõtte esindaja korraldusi?
  • Kes vastutab renditöö puhul töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ja nõuete täitmata jätmisega renditöötajale põhjustatud kahju eest?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks