Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Võitlus inimkaubandusega: nõukogu leppis kokku seisukohas rangemate normide kohta

Avaldatud: 14.06.2023

Nõukogu leppis kokku oma seisukohas, mis käsitleb ELi inimkaubanduse vastaste õigusaktide ajakohastamist. Direktiiviga hõlmatud ekspluateerimise alla kuuluvad sõnaselgelt sundabielud ja ebaseaduslik lapsendamine. ELi liikmesriigid peavad samuti tagama, et inimkaubanduse ohvritele pakutavaid teenuseid teadlikult kasutavate isikute suhtes võidakse kohaldada sanktsioone.

Kõik artiklid