Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Noortegarantii tugisüsteem / Noorele ja lapsevanemale / Noortegarantii tugiüsteem

Noortegarantii tugiüsteem

Viimati uuendatud: 22.10.2020


Mis on noortegarantii tugisüsteem ja selle eesmärk? 

Eestis on hinnanguliselt umbes 10 000 noort, kes ei õpi ja ei tööta ega osale muul viisil ühiskonnaelus. 2018. aasta mais alustasid kohalikud omavalitsused noortegarantii tugisüsteemi kasutamist.

Noortegarantii tugisüsteem on just noorte jaoks loodud süsteem, mis toetab mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori tagasi kooli või tööle minemisel. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.

Stardime sinu tuleviku suunas. Kaotada pole ju midagi, küll aga võita!

Kuhu pöörduda?

Kõigepealt tasuks pöörduda kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja poole. Kui sul ei õnnestu kindlaks määrata, kes on sinu kodukoha juhtumikorraldaja, siis aitab sind Sotsiaalministeeriumi Tööhõiveosakonna nõunik Kelli Ilisson: Kelli.Ilisson@sm.ee

Kes on juhtumikorraldaja ja milline on tema töö?

Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja ehk linna- või vallavalitsuse töötaja on toeks ja abiks oma piirkonna noortele vanuses 16-26, kes on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Juhtumikorraldaja võtab ühendust noortega, et koos selgitada välja noore jaoks olulised eesmärgid ja panna paika noorest lähtuv plaan nende eesmärkideni jõudmiseks.  

Kuidas jõutakse noore individuaalse plaanini?

  1. samm – juhtumikorraldaja võtab ühendust noorega e-maili või SMSi teel ja esitab ankeedi kaudu mõned küsimused, millele noor vastab „soovin abi“ või „ei soovi abi“.
  2. samm – juhtumikorraldaja helistab, kui ankeedile on vastatud, et „soovin abi“ või ankeedile ei ole üldse vastatud.
  3. samm –  juhtumikorraldaja räägib telefoni teel noorega ning lepib kokku kohtumise vestluseks.
  4. samm – juhtumikorraldaja ja noor kohtuvad noorele sobival ajal ja kohas. Toimub vaba ja avatud vestlus, mille käigus käsitletakse erinevaid eluvaldkondi ja püstitatakse noore jaoks olulised eesmärgid. Eesmärkide põhjal koostatakse noore jaoks individuaalne plaan, mis aitab jõuda nende eesmärkide täitmiseni.

Juhtumikorraldaja juhendab ja hoiab end kursis noore tegemistega. Üheskoos analüüsitakse individuaalse plaani täitmist ja vajadusel tehakse muudatusi eesmärkides või tegevussammudes. Eesmärkide saavutamisel lõpetatakse plaan või koostatakse uus plaan, vastavalt noore soovile.

Kuidas peaks reageerima, kui keegi võtab ühendust? (e-mail, SMS jne)? Miks on kasulik juhtumikorraldajaga kohtuda?

Noorega ühenduse võtmisel on juhtumikorraldajal vaid üks soov – pakkuda tuge ja aidata, kui noor seda vajab. Kindlasti tasub noorel kohaliku omavalitsuse töötaja ära kuulata, sest nii võib saada kasulikku infot edasiõppimise või töö leidmise võimaluste kohta. Samuti on koos võimalik leida lahendused noore elus olevatele takistustele. Esmakohtumine ei nõua suurt pingutust, oluline on tahe kujundada oma tulevikku ja kohtumine võiks olla esimene samm selles suunas.

Külastusi 57810, sellel kuul 57810

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks